Lena Jadekrantz

Typ av bröstcancer

Har insett att bröstcancer inte bara är bröstcancer. Har funnit intressant information från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Det finns tre olika typer av bröstcancer, jag återger dem kort här nedan.
OBServera att jag inte är läkare och har ingen som helst sjukvårdsutbildning. Syftet med att jag försöker återge informationen jag läst i denna korta sammanfattning är att ni som följer mig vet min process i det jag tänker och försöker förstå.

Hormonpositiv bröstcancer
Tumörens tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon, i första hand östrogen.

⊲ Utgör cirka 80 procent av all bröstcancer. I gruppen spridd bröstcancer får cirka 67 procent hormonpositiv bröstcancer. 
⊲ Hormonhämmande läkeme­del eller cytostatika som behandling. Det finns även en målinriktad behandling, mTOR­hämmare, som används tillsammans med hormonhäm­mande läkemedel.
⊲ God möjlighet till långtidsöver­levnad. 

HER2-positiv bröstcancer
Tumören har en onormal produktion av en viss typ av protein, vilket ökar tillväxten. Ungefär hälften av dessa tumörer är även hormonkänsliga.

⊲ Utgör cirka 13 procent av all bröst­ cancer. I gruppen spridd bröstcancer får cirka 20 procent HER2­positiv bröstcancer. 
⊲ Målriktade behandlingar som blockerar det protein som ger upphov till den ökande tillväxten av cancerceller i kombination med cytostatika.
⊲ Kraftigt förlängd överlevnad i takt med att nya läkemedel har introdu­ cerats.

Trippelnegativ bröstcancer
Samlingsnamn för de tumörer som varken är hormon­ eller HER2­positiva.

Utgör cirka 7 procent av all bröstcancer. I gruppen spridd bröstcancer får cirka 13 procent trippelnegativ bröstcancer.
⊲ Behandlig huvudsak cytostatika.
⊲ Pågående studier med modern immunstimulerande behandling med eller utan cytostatika visar preliminärt lovande resultat. 

Sammanfattning
Hormonberoende bröstcancer är vanligast bland dem som får sin första diagnos. Det finns emellertid ytterligare undergrupper till de tre typerna, men det saknar jag än så länge information om. I jämförelse med tidigare behandlingar så verkar det som om att behandlingarna blir mer och mer individualiserade. Drygt hälften av de drabbade kvinnorna får spridd bröstcancer inom fem år. Jag ska jobba för att inte vara en av dem!

Jag har hormonkänslig bröstcancer, god prognos för överlevnad! TACK!