Lena Jadekrantz

Bully...ing (3)
Ja, så var det det sista inslägget här på bloggen om mobbning av chefer... utifrån studien "chefer i skottlinjen". Christina Björklund har varit forskningsledare för denna studie och även tagit fram en checklista för att se tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö.
Hon menar på att det förebyggande arbetet är en av lösningarna till att motverka att mobbning och hoppas att denna checklista kan användas under det systematiskt förebyggande arbetet med den psykosociala arbetsmiljöronden.
 
I begreppet mobbning ingår att en kränkande särbehandling sker vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. Dessutom inte får stöd från högre chefer eller ledningsgrupper. Som mobbad blir man ensam... många slutar sina tjänster och återgår aldrig till en chefstjänst igen, enligt Christina.
I bilden ovan ser ni att vissa rutor är röda... dessa är indikationer på att det behövs åtgärder som främjar arbetsmiljön i positiv inriktning. Lösningsfokusering istället för att ignoration.
Det är viktigt, enligt Christina, att lyft problemen och åtgärda. Dock är det för många chefer svårt att ta de tunga och djupare samtalen... det är få personer som kan ta dessa samtal. Bra samtal är grunden, bl a till att nå ömsesidig förståelse och gemensamma mål. Att "nå varandra" under ett samtal är viktigt. De chefer som har svårt att ta denna form av samtal... måste få stöd i detta så att det blir kvalitet och en framtidstro för alla.
Ingen är perfekt! Utgårfrån att tillsammans kan ni göra det bättre.
En indikation på att något är fel i ett tidigt stadium är att ex använda ovanstående checklista... som kan ligga som grund för det förebyggande arbete... så att det inte går för långt. Dock kan det i vissa fall vara så att chefen om är utsatt har en chef i sin tur som står på de mobbades sida.... så vad gör man då?
Vad tycker du? 
Vilka insatser behöver sättas in?