Lena Jadekrantz

Bully...ing (1)
En av mina läsare har hört av sig och delat med sig av ett tips! Glad är jag...  återigen glädjeskutt i vardagsrummet! Tack för att du har hört av dig med ett tips om ett inslag som du funnit i Dagens Nyheter. Är inte detta att dela med sig! Härligt 😍... och jag får jobba med bloggen och... med mitt huvud 👌
Jag har tagit mig tid och satt mig in i mer i området, reflekterat och tänkt ... var står jag i denna fråga och vad är mina erfarenheter? Nu har jag beslutat mig för att dela med mig och ge er en resumé kring området "mobbade ledare". Ett intressant område! Nu får du själv ta ställning, fundera och utgå från dina egna erfarenheter.
Hur ser chefers arbetsmiljö ut? Den frågan har Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska Institutet, ställt sig. 18000 chefer har fått frågor om sin arbetssituation. Resultatet var oväntat! Studien heter "Chefer i skottlinjen".
Bland högre chefer var antalet kvinnor som kände sig mobbade större... medan det bland lägre chefer var fler män som kände sig utsatta. En möjlig förklaring är att de som bryter mot normerna känner mer av det. Så min egen slutsats.. risken för att mobbas minskar alltså om man anpassar sig... eller?!?!
Chefer betraktas oftast som en grupp som har makt att mobba medarbetare, Christina Björklunds forskning är därför intressant. Men mobbning kan också handla om ett medvetet sätt att skaffa makt, berättar Christina, och fortsätter med att beskriva den sk "åskådareffekten"... dvs att andra ser det hända, men som hoppas att det ska lösa sig av sig själv. 
 
Resultatet? Ja... av de 18 000 cheferna anser drygt 3% i snitt... att de mobbades och trakasserades av sina medarbetare. Studien redovisar även hur chefer upplever mobbning inom privat-, och statlig sektor samt inom kommuner och landsting... och här... ser man stora skillnaderna mellan vissa sektorer:
6,9%  inom statlig sektor
3,2%  inom kommunerna
2,5%  inom landstingen
2,3%  inom privat sektor
Inom den statliga sektorn, är universitet- och högskolevärlden överrepresenterade, berättar Christina. Intressant! Jag går genast igång och funderar på orsak och verkan till detta!
Kan det vara så att man inom privat sektor har förstått vikten av att "vi behöver varandra"? Vi måste göra detta gemensamt för att nå uppsatta mål och direktiv? Kan det vara så att det inom statlig sektor och kanske främst universitets- och högskolevärlden finns egen intresse på en annan nivå än inom privat sektor? Eller... är det större omslutning av personal inom privat sektor? Det finns många infallsvinklar i detta!
Som ni säkert har läst i media så är politiker utsatta... mer idag än förr... verkar det som... Men trots det så har kommuner och landsting lägre andel mobbning än inom universitet- och högskolevärlden. Vad är det som gör att just den sektorn avviker så markant i studien?
Intressant!
Vad tror du?
Vilka är dina erfarenheter?