Lena Jadekrantz

Hållbara du!
Vad ska ledare göra för att vara hållbara? Hur ska ledare göra för att medarbetare ska hålla? Dessa frågor kring friskfaktorer har diskuterat på Universitetssjukhuset i Örebro. Grunden för sammankomsten var rapporten "Hälsa och Framtid". Resultatet från rapporten visar att det lönar sig att ha friska medarbetare och att tydligt ledarskap ger friska medarbetare och att delaktighet ger hälsovinster. Bra va :)
 
Här kommer en sammanfattning från rapporten. Utgångspunkten är ledaren i detta fall:
 
Att få tid till reflektion är nödvändigt. Det går genom att välja bort, delegera och planera.
Balansen mellan arbete och fritid är grundläggande. Att vara fysisk aktiv under och efter arbetet ger ny energi. Dessutom är det viktigt att ta pauser varje dag. 

Ledarskapet är ett ensamt uppdrag, det är viktigt att ta hjälp. Som ledare ställs man införmånga skilda situationer och kan omöjligt fixa allting själv. Våga öppna dig och våga fråga. Skaffa det stöd som känns rätt för dig.

För att bli en god ledare krävs självkännedom. För god självkännedom krävs en inre resa. Vem är jag? Hur agerar jag i olika sammanhang och situationer? Vad behöver jag för att må bra? Vad vill jag med mitt ledarskap?  Det kan resultera i att du ser resultatet av att du har jobbat med dig själv för att vara närvarande i mötet med människor och framför altl kommer medarbetarna närmare. 

Tydlighet på alla nivåer är en annan framgångsfaktor. Tydlig kommunikation, tydliga förutsättningar och tydliga förväntningar. Detta ger höjda resultat. Gå inte igång på otydliga uppdra. Det gäller att prioritera varje dag.

Delaktighet är ett annat honnörsbord. Möjligheten att involvera fler är positiv. Låta andra växa! Låt andra få komma till sin rätt! Bryt upp grupperingar och låt medarbetare få vara individen, dem själva.

Att utveckla ett kreativt klimat är ett samspel mellan ledare och medarbetare. En ledare som är trygg med sig själv och sitt uppdrag, som är tydlig och kan delegera, som tillåter sig att lyssnar in sina medarbetar... erbjuder en bra grogrund för ett kreativt klimat.

Ovanstående handlar om ledarskapet...
... men... jag tycker att detta gäller alla oavsett om du är chef/ledare eller medarbetare. 
Hur definierar du en chef/ledare och hur definierar du en medarbetare?
Vilka förväntningar har du? Vilka förutsättningar finns för och inom dig?
Låter du pengarna styra över det du egentligen behöver, kanske mer fritid och mindre arbetstid?
Hur jobbar du idag, har du tid för återhämtning? Förekmmer uteslutning eller inneslutning?
Får du delaktighet och känner du dig kreativ och kan tänka processer?
Vad tycker du?
 
Jag funderar mycket på min egen hållbarhet och vilka val jag behöver göra i framtiden 😍