Lena Jadekrantz

Medelsvensson
Ja, då var det bevisat! Jag är medelsvensk :) Kan inte bli tydligare!
Jag har nu genomfört den miljöenkät som även används i serien "Storuman forever". Tv-seriens syftet är att öka kommuninnevånarnas kunskap i miljöfrågor samt även hitta bra lösningar för TV-seriens deltagare.... lösningar som påverkar miljön... åt ett positivt håll. Det går, vilket nu har bevisats. Alla lösningar är individuella och utgångspunkten är hur du lever och vad du kan tänkas åstadkomma i ditt liv... för miljön.
Miljöenkäten som används för att se hur just din miljöpåverkan är hittar du på klimatkontot.se. Enkäten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet som är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med bl a tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Låter bra! Men jag är osäker om gemene man har hittat denna enkät.
Nu har jag i alla fall svarat på frågorna och ja... jag är som en normalsvensk! Alltså jag ligger över det generella medelvärde som har tagits fram och ska gälla över hela världen (ett världsmedel). Detta världesmedel ligger på 6 co2e/ton per år.... jag hamnar på 8.1. Det betyder att jag ligger 2 enheter över.... hmmm... på världsnivå. Medelvärdet i Sverige ligger på 8 co2e/ton per år.... så ja, i sverige är jag "normal"... men ändå långt ifrån nivån för ett hållbar utveckling 😐 som är betydligt lägre.
När du genomfört enkäten och fått ditt svar... får du även förslag på åtgärder. I mitt fall är min bil en av orsakerna till att mitt resultat drar i väg... jag har en dieselbil... hmmm... som jag köpte sommaren 2017. En lösning är att åka mer kommunalt... ja, jag har de tankarna redan nu... att börja åka buss till och från jobbet i höst... vilket innebär att jag också då får möjlighet att promenera mera.... vilket jag behöver! Inser även om jag åker utomlands ofta... då skulle mitt resultat vara betydligt sämre.
Dessutom fick jag förslag på att jag bör se över inköp av kläder- och smink... hmmm... du som redan tänker på dessa inköp och kanske redan köper secondhand... en eloge till dig! Sen har vi ju det vi kanske tänker mest på... förbrukning el och vatten.
Mat... ja, svinnet... har ni tänkt på det? Det går att åtgärda, planera och göra smarta matinköp. När du handlar, välj då inte fil/mjölk som står längre in. Använd de som står längst ut... kortast datum! Många butiker, i alla fall min lokala ica-butik, plockar ihop frukt som håller på att "gå ut" i speciella papperspåsar och säljer dem för 15 kr... ja, dags att köpa dessa kanske. Metan... ja mindre påverka med mindre köttt..
Det finns en del att göra, jag ska fundera vidare... men små lösningar kommer jag nog att få till.
Glöm inte... om vi ska få en hållbar utveckling bör co2e/ton per capita och år ligga på 0,5-1,7... hmmm... en lång bit dit! Vad kan du bidra med till nästa generationer?
Men om var och en börjar med att bli mer medveten och göra små förändringar och större förändringar när vi har möjlighet... ex bilval... då har vi i alla fall börjat rulla åt rätt håll, eller hur!
Har du ännu inte svarat på frågorna i enkäten, gör gärna det - det var enkelt och det gick relativt fort att svara på frågorna :)