Lena Jadekrantz

Hur möter du?
Så om vi ska sammanfatta detta med hur våra kroppar reagerar, hur vi väljer flocken framför våra egna behov och hur olika beteenden påverkar oss, så kan vi konstatera att vi måste förstå... vi måste förstå oss själv och andra... det är först då som vår miljö blir bättre och vi kan lägga fokus på analyser, utveckling och förädling av verksamhet till 100%... och framför allt att ha roligt ihop. Ökad respekt och förståelse! Om arbetsgrupper inte fungerar tillfredsställande, då lägger vi ner mycket tid på att förstå... eller egentligen så lägger vi oftast fokus på andra utanför oss själva... i stället för att börja med dig själv. Det är lättare att lägga problem på andra än sig själv.
'
I ett tidigare inlägg presenterade jag DISC-Analys utifrån boken "Omgiven av idioter". Denna metod har till syfte att öka förståelsen för våra egna beteenden. En hjälp på vägen... en av många metoder. Jag tycker den är enkel och talande och därför kommer här en fördjupning för att förstå dina kollegor och dig själv. Så här kommer några tips i hur du kan tänka och agera i mötet med: .... röd... grön... gul... blå:
 
Så vad ska du göra om du möter Röd?
Röd är den som är... målinriktad och fattar snabba beslut, är mycket rak i sin kommunikation och som tycker om utmaningar och levererar alltid resultat.
Röd behöver att du... fokusera på väsentligheterna inte på den personliga kontakten, hålla diskussionen på en logisk nivå, leverera alternativa lösningar, ha tydliga krav så att den röda vet när den har lyckats.
Röd mår bra av... utmaningar, åstadkomma resultat, att fatta egna beslut, att fatta snabba beslut.
Röd behöver jobba med att..  ha tålamod, ställa frågor i stället för att påstå saker, vara uppmärksam på hur andra kommunicerar, förklara hur hen tänker så att andra hänger med. 
Ett möte med röd bör... gå så fort som möjligt.
 
Så vad gör du om du möter Grön? 
Grön är den som är... grundlig och proffessionell, en god lyssnare med stor empatisk förmåga, gillar struktur, planering och kontinuitet, är lugn och eftertänksam, bra på att ge service, även tålmodig och pålitlig.
Grön behöver att du ... ger tid till reflektion, du ska inte tvinga fram beslut, informera gärna i god tid om förändringar, lyssna och ge möjlighet till samarbete i gruppen.
Grön mår bra av... struktur, gott om tid, kunskap.
Grön behöver jobba med att... ta mer plats, säga ifrån när tid behövs för att tänka efter, att inte ta på sig andras problem, fokusera på lösningar och inte fasta i problem.
Ett möte med grön bör... ta så lång tid som det behövs.
 
Så vad gör du om du möter Gul?
Gul är den som är... en person som är inspirerande, brinner för jobbet, flexibel, nyfiken och lösningsorienterad, har stort behov av att omge sig med människor som ger positiv energi, bra på att se andra, bra på att ge feedback, har stort bekräftelsebehov, fattar ofta beslut som baseras på intuition och magkänsla, är en energimänniska vars humör ofta går upp och ner.
Gul behöver att du... har en positiv attityd och ger feedback i form av nickar och tillrop, visar ett personligt intresse, se personen genom att gärna ställa frågor såsom: hur det var i helgen e dyl, förstå och kanske accepterar att beslut fattas på känsla
Gul mår bra av... erkännanden, att få uttrycka sig och vara delaktig.
Gul behöver jobba med... att låta andra prata till punkt, även när det är du som har den briljanta idéen, bli mer uppmärksam på detaljer, bli mer organiserad, behöver skapa utrymme för eftertanke.
Ett möte med gul bör... inga tider behöver sättas utan den tid som behövs den behövs...
 
Så vad gör du om du möter Blå?
Blå är den som är... logisk, systematisk, metodisk, fattar beslut som bygger på fakta, gillar tydliga regler och riktlinjer, har ett öga för detaljer, formell, exakt och seriös, oftast är specialist.
Blå behöver att du... ger tid för analys och kontroll av detaljer och fakta, komma överens vilka regler och riktlinjer som ska styra arbetet, att kunna föra logiska och sakliga resonemang, avstå från känslomässig eller personlig kritik.
Blå mår bra av... regler, klara förutsättningar och beprövade metoder, en konfliktfri arbetsmiljö.
Blå behöver jobba med... att acceptera olikheter, dela med sig av vad hen själv tycker, träna på att utföra arbetet tillräckligt bra, delta i gruppens samspel.
Ett möte med blå bör... ta den tid som var satt, är det en halvtimme... då ska det vara en halvtimme.
 
Ja, vi styr vår omgivning med känslor som skuld, skam och stolthet... det kan ske på många olika sätt... att undvika ögonkontakt, vrida bort kroppen, bekräfta en persons kunskap, stå bredvid någon och nicka bejakande. You name it!
Ja, du har nog redan vid det här laget räknat ut vilka färger du själv domineras av. Förhoppningsvis så ger det dig en högre självförståelse och kanske även en förståelse för din kontorsgranne, din husgranne eller din "spouse" :)
 
En investering i dig själv :)
Om några dagar... ett till kompletterande inlägg om just färger :)