Lena Jadekrantz

Två Scarf

Intressant detta... dvs med neuroledarskap! Vårt beteende är så grundläggande, men vi förstår inte alltid oss själva eller andra. Däremot avsätts tid till löpande rutiner, förädla rutiner, införa system mm... men att förstå oss själva som ett maskineri är oftast sekundärt. Utgångsläget är att "det borde vi ju göra": men vi gör tyvärr inte det. Ökad förståelsen är lösningen på många av de sociala och kulturella problem som kan finnas på en arbetsplats. Framför allt behövs respekt. Respekt att låta alla komma till tals och inte bara de som har huggsexa om att få prata. Detta ska chef styra upp!

Hjärnan är fem gånger mer känslig för hot än för belöning. Alltså, om vi möter något som kan vara farligt kommer hjärnan reagera fem gånger starkare än om vi kommer i kontakt med något som uppfattas som positivt. När vi hamnar i en upplevelse av hot, så fokuserar hjärnan på att vi ska överleva!

Vi människor har en oerhörd makt att göra varandra illa. Men vi har också en möjlighet att hjälpa varandra att utvecklas och må bra.

Glöm inte at våra kroppar snabbt mobiliserar om för en fysisk ansträngning om vi upplever en hotfull situation. Viktigt dock att notera är att alla upplevelser är individuella. Den reaktion som vi får är samma reaktion som om vi behöver fly från ett lejon eller en fiende som jagar dig med spjut. Detta händer även i sociala hotfulla situationer. Vi slutar andas, puls och blodtrycket går upp. Kroppen är redo för en fight – men det sker på bekostnad av hjärnan. Om du inte är medveten om vad som händer tappar du förmågan till rationellt tänkande och problemlösande. Vi agerar utifrån reptilhjärnan snarare än pannloben. Hotfulla situationer på jobbet skapar alltså en icke kreativ miljö

Med lite träning kan man välja att se utifrån ett annat perspektiv, dvs att se på sig själv utifrån. Då går det att betrakta sig själv och reaktionen snarare än att få flyktkänslan. Det är även viktigt att alla tänker på detta så man inte skapar hotfulla situationer. Är du en av dessa skapare, tänk till. Här är några exempel från neuroledarskap i praktiken:

”När jag ser hur mina kollegor sitter och tittar på sina telefoner när jag håller min presentation känner jag hur hotresponsen drar igång. Men det behöver inte alls bero på att de tycker att min presentation är tråkig. Kanske att de är stressade och har mycket att tänka på. Jag tar några djupa andetag och fortsätter som planerat.”

”När jag får ett mejl med detaljinstruktioner från en kund känner jag hur hela jag vill sparka bakut. Nu förstår jag att det handlar om att min autonomi är hotad och jag väljer att lugna ner mig innan jag skickar ett svar.”

”Mina kollegor gick iväg och åt lunch utan mig. Det behöver inte betyda att de inte vill ha med mig i gruppen. Förmodligen handlar det bara om någon var väldigt hungrig och att jag satt i telefon när de gav sig av.”

Visst är detta intressant!?! Du har säkert egna erfarenheter och upplevelser!
Respektera dig själv och de du har runt omkring dig!

Med respekt kommer vi långt!
Minimera hot och maximera belöning :)