Lena Jadekrantz

Hönan eller ägget
En självklar fråga att ställa i påsktider är om hönan eller ägget kom först? Svaret... ja det beror på om man väljer att se frågan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv eller utifrån religionkunskap? När det gäller det sistnämnda.... ja då börjar det ju med Adam och Eva... så det resonemanget borde även gälla för frågan om hönan eller ägget... svaret blir då att hönan och tuppen kom först. Eller? Det naturvetenskapliga perspektivet går jag inte in på öht. 
Vad tror du... vad kom först... tanken eller ordet? En sak är säkert i alla fall att ord föder nya tankar. Oavsett om man skriver, pratar, diskuterar eller resonerar. Du ensam eller du tillsammans med en grupp... det går att föda nya tankar och idéer om man öppnar upp, lyssnar och respektera. Nu pratar jag inte om de sk sanningssägarna, de som tror att de alltid har rätt, åh no. Dessa personer kan vara de som lever i den största självbedrägeriet och som måste jobba mycket med sig själva än personer som utgår från helhet, sig själv och andra.
Att lyssna på dig själv och på andra... det är övning. Det är också en övning att säga precis som det är... utan att såra... utan att utgå från sig själv. Du som är dålig på att lyssna... träna!
Det är en övning, kanske livslång, att lyssna på sig själv. Den inre rösten som finns där innuti dig. Var ärlig mot dig själv, Möt dig själv och stå upp för dig själv. Den respekten ska du ha... av dig själv. Vår egen förmåga att ändra ett invant beteende kräver träning och kan vara svårt, men det går.
I boken De 12 livssteg framgår att ett antal respondenter i en undersökning fick frågan om de ville ändra något i sitt liv när de tittar tillbaka. Resultatet blev följande:
1. ha levt ett liv där modet funnits och att ha varit sann mot sig själv, dvs inte levt någon annans liv
2. inte jobbat så hårt
3. haft mod att uttrycka sina känslor
4. att behållit sina vänner
5. låtit sig själv vara lyckligare
Lyssna på ditt eget hjärta och lev mer medvetet och närvarande. Var inte "där framme" i tanke och känslor. Stanna upp. Använd alla sinnen och mer därtill.
Verkligheten kan vara läkande och är kanske ett underskattat mirakel. Använd den :)
Vad tror du?