Lena Jadekrantz

Mammografi igen...
Under den här processen har jag varit på mammografi ett antal gånger. Screening - I love U :)
Mammografi har genomförts i november, januari och nu i mitten av mars. Syftet med denna screening är att se om cancerknölen i bröst och lymfan har förändrat sig. Just nu hoppar jag glädjeskutt :) Ja, det har förändrat sig i positiv riktning! Jihhhaa :) Min kropp och de förutsättningar jag har givit den har varit mottaglig för den starka medicineringen. Resultatet gott!
Utveckling av min cancerknöl i bröstet ser ni här:
september (inte kännbar läkarens bedömning)
november 1,3 cm
december c:a 3 cm (läkarens bedömning)
januari 7-8 mm
och är nu i mars 3-4 mm
Dessutom har lymfknutorna också minskat drastiskt under denna process och nu i mars... finns inga knölar kvar i lymfan! Är jag glad eller :) 
Under den kommande operationen i maj kommer ändå lymfknutor att tas bort. Mitt vårdteam frångår inte den ursprungliga planeringen, bl a på grund av den kalkbeläggning som även finnns i bröstet. Kalket innebär döda cancerceller... men... det kan finnas några som lever och kan komma att välja att leva vidare i mig. Så därför tas hela bröstet bort. It´s fine with me! I´m in peace with this! Allt för att reducera framtida risk. Det är ju cancer... det är ju lurigt!
Inte att förglömma... jag har avklarat min femte (av sjätte) kur... så jag har änu en återstående cytostatikakur som har till syfte att ge de elaka cellerna en sista kamp :) Om det har gått så här bra fram till nu, trots att jag nu är sliten, trött och utarmad under perioder,, så utgår jag från att det även går bra framöver.... jag är just nu mer än nöjd!
Detta är en resa... kan jag säga!
 
 
 
#1 - Anonym

Underbara nyheter!