Lena Jadekrantz

Örat
I de två tidigare inläggen har jag skrivit om medarbetarskap och om det hjul som kan hjälpa till för att nå en positiv utveckling av medarbetarskap... som är allas ansvar. Det finns olika former av medarbetarskap... glöm inte att medarbetarskap innebär ett ansvar... där du är medansvarig!  Jag tänker inte gå in i detalj på dessa utan väljer att nämna dem kort här: 
Traditionellt medarbetarskap.... arbetsledaren i centrum
Organisationsorienterat medarbetarskap... delegering av ansvar och att ansvarets innehåll definieras centralt
Grupporienterat medarbetarskap... gruppen ges utrymme att påverka ansvarets innehåll
Individorienterat medarbetarskap... medarbetare som i hög grad tar individuellt ansvar
Ledarlöst medarbetarskap... medarbetarskap i avsaknad av chef
För- och nackdelar finns så klart med dessa... eventuellt kommer en analys i kommande inlägg här på bloggen. Who knows... :)
 
Det jag egentligen vill ta upp är själva... ÖRAT.. Ja, jag kommer inte att dra dig i örat 😃 utan enbart ge dig några tips på vad du som medarbetare kan tänka på för att medarbetarskapet ska stärkas.... och därmed även en god arbetsmiljö. Målet är trots allt att varje medarbetare ska känna sig värdefull och behövd.
Öppenhet --- Ö
Öppet diskussionsklimat. Fångar upp och utreder konflikter snabbt. Alla känner till vilka principer som ligger till grund för beslut. Delar med oss av positiva händelser och goda exempel. 
Respekt --- R
Respekterar varandra både privat och professionellt. Är lyhörda och visar respekt för varandra, våra olika roller och de fattade besluten. Det finns en respektfull ton i all kommunikation. Visar respekt för varandras tid genom att bl a hålla mötestider. 
Ansvar--- A
Tar ansvar för att det gemensamma samarbetsklimatet och att det håller hög klass. Tar ansvar för att stoppa ryktesspridning. Tar ansvar för att omedelbart markera mot mobbningstendenser. Tar ansvar och ställer upp för de fattade besluten. 
Tillit --- T
Visar varandra tillit och uppträder så att andra kan känna tillit till oss. Hanterar problem konstruktivt. Beslutsprocessen innefattar dialog och att de fattade besluten kommuniceras. Visar civilkrage och vågar stå upp för varandra. 
 
Reflektera gärna över motsatsen till ovanstående för att få grund för dina egna erfarenheter i det dagliga arbetetslivet.
 
I det stora landet i väst... där kallas detta för Code of Conduct.
Hur ser det ut på din arbetsplats?