Lena Jadekrantz

BIG...U...MAN
Trots att min kropp har varit och fortfarande till viss del är under nedbrytning, så har jag ändå försökt träna och bygga upp. En konstig känsla i kroppen och knoppen. Knoppen säger... ta i... du vill mer... kämpa... men kroppen strejkar... den går bara på tre cylindrar... ni som är bilkunniga - ja, ni vet :)  En nedbruten kropp som nu kämpar för att komma i topp😑... eller jag menar i form 😀
Cytostatikan bryter ner... kroppen ska nu själv bygga upp. Med rätt förutsättningar kommer detta att gå bra. Jag ska putta in de insatser som jag tror på, det kommer att ta tid. Det vet jag!  Vet också att jag kanske måste kämpa mig igenom vissa situationer framöver, men det kommer också att gå. Det vet jag! Målbilder... det ni :)
Precis som min kropp, så har vi en jord som är under nedbrytning. Mänskligheten har varit egoistisk och vi tar kanske saker för givet. Industrialismen i all ära... men nu måste krafttag måste till... och övergripande krafttag har tagits av världens ledare... not counting trump-land. Vad är då nästa steg?
Ett av de krafttag som har tagits och som jag är imponerad över är att Björn Ferry (skidskytte) och Heidi Andersson (armbryterska) i TV-serien Storuman Forever ställer de frågor som var och en tänker, kanske funderar över... men troligen skjuter ifrån oss. Dessa frågor, försöken att få svar samt veta vilken väg som ska tas... det tar dessa två upp så lysande i denna serie. 
Målet och tillvägagångsättet är att uppnå en hållbar kommun... och de börjar med ett antal underbara kommuninnevånares olika personligheter och enskilda förutsättningar... för att nå främst individuella miljömål... som även indirekt påvkerar kommunens mål.... och slutligen så klart även den totala påverkan på de globala miljöutsläppen.
Syftet med tv-serien är att öka medvetenheten och komma med bra lösningar så att du själv kan få idéer och tips. Men serien visar också något som vi alla känner, nämligen frustration... det är ju alltid någon annans fel...någon annan som orsakat... någon annan som ska... !
En miljöenkät fylls i av respektive deltagare och insikterna är slående... det finns ett medelvärde på de globala utsläppen... och de flesta av oss ligger betydligt högre... insikt... trots att många i Storuman lever av skog och natur! Frågor uppstår som vilken åtgärd ska jag ta? Detta är är den stora och svåra frågan! Den tror jag vi alla har. Eller hur?
Mitt tips, börja se serien och fundera. Vill du mer... fyll gärna i miljöenkät så att du också har en grund att gå på. Då ser du om du ligger över eller under medelvärdet (världsmedel). Sen tror jag vi alla behöver fundera, vad kan jag bidra med?
Jag ska själv fylla i enkäten... resultatet kanske kommer upp här på bloggen framöver... vi får vä an se 😉
 
Hållbart för dig!
Det skrevs historia år 2015, då alla länder i världen beslutade om 17 globala mål för världen. Att alla länder ska tillsammans nu jobba... ja, USA vet jag inte... för målen ska uppnås till år 2030. Det handlar om ekonomisk-,  social, och miljömässig hållbar utveckling. Vi är alla ansvariga och delaktiga i detta.
Som jag förstår så syftar målen bl a till att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa samt att vi måste åtgärda den pågående klimatförändringen. Detta kräver insatser på många områden för att nå ett hållbart samhälle. Många problem finns ju just nu... och vi människor har skapat detta själv. Hur kan vi förbättra? Hur kan vi eliminera risker? Var börjar vi? Var börjar du?
Här nedanför finns en kort sammanfattning av de tre områdena:

Ekologisk hållbarhet
Detta begrepp är det område som lägger ramarna för de två andra hållbarhetskomponenterna, dvs social och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten är alltså det övergripande, dvs jordens ekosystem och hur vi långsiktigt kan behålla detta. Vi har ju skapat nuvarande förutsättningar, som vi behöver förädla till det bättre för att nuvarande negativa utveckling ska stanna upp och gå åt rätt håll. Det handlar om mat, energi, rent vatten, klimatreglering mm... för alla. Den svenska regeringen har tagit fram de sk miljömålsystem som består av:

Ett generationsmål: är ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i samhället och syftar till att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en generation.

Sexton miljökvalitetsmål: beskriver det hållbara tillståndet i miljön som miljöarbetet ska leda till.

Tjugofyra etappmål: brukar kallas för ”steg på vägen” för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Social hållbarhet
Detta begrepp handlar om människornas förutsättningar och livsbetingelser i samhället, ex hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa, maktutövning mm... men även möjligheter till att förbättra detta samt hur vi fördelar det mellan människor. FN´s globala mål om mänskliga rättihgeter ligger till grund för detta begrepp.

Ekonomisk hållbarhet
Detta begrepp är verktyet för att uppnå det ekologiska och sociala hållbarheten... på ett positivt sätt... dvs inte påverka den negativt. Man kan även se på den ekonomiska hållbarheten som att det likställs med ekonomiskt tillväxt... och att det är legitimt att det sker på bekostnad av de två andra hållbarhetskomponenterna.
Man pratar om både "grön tillväxt" och "grön ekonomi", det känner vi nog alla till. Det förstnämna handlar om satsningar inom ex miljöteknik, driva på ekonomiska utveckling och öka handlingsutrymme för hållbarhet på alla plan. Den sistnämna är ekonomiskt system som ska förbättra människans livsbetingelser (social hållbarhet) samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar (ekologisk hållbarhet), ex låga kolutsläpp, utnyttja resurser effektivt och framförallt vare inkluderande.

Vem har uppdraget?
Förutom du själv och många andra,,, så har Regeringen giviit samordningsuppdraget till Naturvårdsverket. Uppdrag finns åt alla håll. Vi måste samla oss och ta krafttag.

 
 
Modeller för detta
Det finns två sätt att beskriva dessa modeller, dels via ett Venndiagram och dels i form av en hierarki. I den första modellen framgår att centrum i ringarna ger den hållbara utveckling som eftersträvas. Storleken på denna yta beror på vilka insatser som görs. I den andra modellen visar man på att den ekologiska hållbarheten är grundläggande för de två övriga, dvs social och ekonomisk hållbarhet. Det är dock viktigt att lyfta fram att alla tre dimensioner behöver varandra. 
 
Hur gör vi här och nu?
Jag har funderat på hur det i vår allas vardag går att jobba efter detta? På din arbetsplats, i ditt hem, i dig själv.
Social hållbarhet handlar om allt från vår arbetsplats, hållbart ledarskap, hållbara anställningar, utveckling av varje individ. Men även hur vi behandlar oss själv och andra. Finns det kränkande miljö, så att vi inte orkar tänka på hållbarhet öht? Att vi fastnat i en negativ loop på jobbet? Hur satsar vi på oss själva, vilka insatser är du själv beredd att göra? Satsar någon på dig... du själv kanske? Vad krävs för att det ska bli bättre miljö för dig... inre som yttre miljö?
Ekonomisk hållbarhet i form av hur vi använder våra resurser på bästa tänkbara sätt, ex val av transportsätt. Ska kronan bestämma eller hur mycket vi påverkar miljön åt det positiva hållet? Hur mycket tid sparar vi?  Hur effektiva ska vi tillåtas vara... så att vi tappar återhämtning, stressnivån ökar, familjetid och träningstid minskar? Det är lätt att kronan får bestämma. Men är det rätt, vilka konskevenser är dui beredda att ta... för att uppnå bl a dessa miljömål men även dina egna mål?
Ekologisk hållbarhet i vardagen, funkar säkert hemma. Men hur är det på ditt arbete? Källsorterar du? Åker du allmänna transportmedel till och från jobbet? Vilken insats är du beredd att göra? Hur ofta flyger du utomlands? Köper du kläder på second hand? Ja vad bidrar du med?
Ja, jag tror att dessa modeller även gå att översätta till en mikronivå.
Vad tror du?
Go Pro...?
Ni ska veta hur mycket jag har tänkt på orsaken till min bröstcancer! Jag har sökt svar och inte fått svar. Pratat med kunniga, professionella... sökt information på nätet. Men nej, inget svar... bara att en cell har skenat i mitt bröst. Det enda som kan säkerställas är en korrelation mellan rökare och cancer, där tydligen 1 1/2 person av 10 personer får lungcancer. Min cancer orsakas av östrogen... varför skenar mitt östrogen?
Det florerar mycket information och många artiklar på nätet, ex tidiga rapporter från forskningar som ännu inte är slutförda. Jag har läst att om du har täta bröst, fått menstruation tidigt/sent, kommit in i klimakteriet tidigt/sent, ammat kort/länge, fött barn tidigt/sent mm... är orsaker som kan påverka utveckling av bröstcancer. Jag har läst att om du har täta bröst ska inte gå på mammografi ofta... men det är inte säkerställt. Min rekommendation är alltid... gå på mammografin!
Jag har frågat om kost, om andning, om livsstil och stress. Men inget svar! Jag drar därför mina egna slutsatser. Självklar måste vi vara i balans, använda sunt förnuft, ta hand om oss, ha tid för återhämtning, lyssna på kroppen, förstå kroppens funktioner och signaler... inte stänga av. Framförallt röra på kroppen! Lymfan behöver sitt.
Fylla på med äkta mat, inga tillsatser. Laga mat från grunden. Inte fylla magen med chips, godis och ostbågar på kvällarna för att ersätta något du saknar. Inte vakna på lördag morgon med ångest och huvudet fullt med jobbfrågor... och först på söndagen få vara "normal".
Kanske du äter för lite... lite mat = gå ner i vikt... många kämpar med det... men fyller inte på med tillräckligt med energi på dagtid... irritationen ökar på arbetet... samtidigt som stress innebär sämre ämnesomsättning. Men frågan är om du får i dig rätt energi så att du mår bra? Eller kommer godiset in som ersättare på kvällskvisten? Vad fyller du på med... många e-ämnen? Hur står det till med din nivå av inflammationsgrad i kroppen... har du låg inflammationsgrad? Då ska du fylla på med omega 3... eller äta fisk tre gånger i veckan.
Må bra och skratta. Omge dig i en miljö där du är respekterad och respekterar andra. Inte bevakas eller bevakar. En miljö utan behov av användning av härskartekniker, skuld/skam och mobbning. Rädda personer skapar detta. Rädda för att bli avslöjade, rädda för att tappa makt och kämpande för att behålla makt. Att behålla sin plats i den hierarkiska strukturen.
Var ute, i naturen... skogen, fjällen, havet, sjöarna... kan ge dig kraft och möjlighet att landa. Prova något nytt! Fylla på med nytt och roligt.
Övervikten... har den betydelse? Det jag har läst mig till är att ju mer fett som finns på kroppen, desto mer blodkärl... som kan forsla onda saker genom din kropp. Har resonerat med mig själv här.. på min kropp har jag haft största delen av fettet på lår och mage... inte i huvudsak på överkroppen. Kan det ha betydelse eller ej? Här har jag faktiskt fått svar: mitt fett har inte orsakat min bröstcancer.
Ja... så har jag ändå läst ytterligare en artikel... 😉 Den handlar om probiotikans betydelse för din kropp. En kanadensisk forskning ställer sig frågan om probiotiska mjölksyrabakterier kan skydda kvinnor mot att få bröstcancer. Tydligen kan dessa bakterier nå kvinnans bröstkörtlar.
Forskarna i denna kanadensiska studie har klargjort att kvinnor med högre nivåer av ”goda” bakterier i brösten löper lägre risk att drabbas av bröstcancer... medan kvinnor med högre nivåer dåliga bakterier är ”mer benägna att utveckla cancer”, Dåliga bakterier skadar cellernas DNA.
Forskarna menar nu att kvinnor bör uppmuntras att äta och dricka livsmedel rika på probiotika och/eller äta kosttillskott med probiotika, också kallat mjölksyrebakterier, för att skydda sig mot bröstcancer. Jaha, kanske ska testa detta.... och kanske även läsa boken Charmen med Tarmen...!
Mjölksyrabakterierna hjälper också kroppen att ta upp mer av vissa livsnödvändiga vitaminer och mineraler. Vi pratar om kimchi, koreansk kålsallad med chili, men även kombusha, ett asiatiskt hälsotea. Vår klassiska filbunke och surdeg...inte att förglömma. Ja, även creme fraîche... ja, säkert mer också... hör av dig med tips om du vill :)
 
Du är unik,,, din kropp är unik. Ta gärna en egen ställning i frågan... och lev gärna hållbart 😍
Läs gärna mer på kurera.se.
Här kommer även länken till forskningsrapporten.
Har du råd och tips, så hör mer än gärna av dig. 
Min mailadress finns under "om mig".