Lena Jadekrantz

Bully...ing (2)
Jag har valt att göra tre olika inlägg i min blogg om mobbning av chefer, utifrån studien "Chefer i skottlinjen" som drivs av Christina Björklund, docent vid Karolinska institutet.  
Christna har i studien inte tittat på personligheter... utan på mönster och strukturer som finns inom organisationen. Hon funderar över vilka riskfaktorer som finns och hur man kan komma åt detta. Hon inser att det är en svår balansgång... ja ni vet...olika personer upplever ju olika saker... allt är ju subjektivt... även min egen upplevelse av cancer är individuell!
Chefer i all ära, men alla kan bli utsatt för mobbning! I studien kan man dock konstaktera att det är större risk... för chefer inom universitet- och högskolevärlden. Men för övriga medarbetare då... det skulle vara intressant att se en studie kring detta! Kommer den i så fall att följa resultatet från studien "chefer i skottlinjen" eller kan det möjligen bli en avvikelse? Intressant!
Christina informerar om att det många gånger är chefer som mobbar, en maktposition är oftast formell och något som man ska bibehålla... många gånger med all kraft... kanske i bland olegitim kraft!
Vad händer om makten blir omvänd, dvs när medarbetare tar över makten? Ja ni vet... "vänskapsmakt"... jag kan kalla det flock...Vänskapsmakt handlar om ex när man känner många i toppen och kan lobba och påverkar ... ja då blir det genast ett övertag. Ett annat är att samla på dig kunskap, bli extremt duktig på något... då behövs du... detta kallas "kunskapsmakt". Det finns andra områden som Christina också nämner: "syndabockstänket", "bristande handlingsberedskap från överordnad chef", "medarbetare får stöd från överordnad chef" mm.
Ja, vi har väl alla hört talas om den informella ledare... den informella makten. Men vad mår en grupp bäst av? Svår fråga detta.. men ändå en fråga som besvaras i studien är "vad är det som möjliggör mobbning"?
I studien framgår brist i strukturer och historia av missförhållanden. Även intern konkurrens och belöningssystem... som skulle kunna vara positivt... men när går detta över till något negativt? Förändringar och krav på arbetsgruppen och framförallt omstrukturering av makt... detta skapar mycket stress och gruppbildning... Ja slutligen... att det finns en organisatorisk kultur där mobbning accepteras... kanske med syfte att bibehålla gällande strukturer... även om de inte är det mest lämpliga.
Du kan även se Christina Björklunds presentation av studien "chefer i skottlinjen" i denna film:
Att bli mobbad, är ju en subjektiv upplevelse. Alla behöver bli sedda och bekräftade och inte uteslutna... Vi vet ju vad som händer då. Vi har ett behov av gemenskap, men skapas det rätt förutsättningar för detta på din arbetsplats? Eller är du som chef hela tiden vaksam och försöker tillhöra olika grupperingar... för att säkerställa din egen framtid och karriär? 
Du kanske är ny i din chefsposition och vill "tillhöra"... går du in med kraft och slår vid fotknölarna för att markera att du är en av de "överlägsna"... den som vet mest... den som kan markera snabbast? Hur fungera din chefs chef? Går den inte som ett gott föredömme och styr upp... vad är normen och förutsättningarna på din arbetsplats? 
Frågor om ledarskap är svåra... det kan handla om otydligt ledarskap, laizze fair... U name it... men jag tänker inte gå in på ledarskapsteorier... inte just nu i all fall. 
Men frågan vi alla ska fundera på... är... vad är det moderna ledarskapet för dig? Under vilket ledarskap får du det bästa självförverkligandet? Var kommer du till din rätt och var "blommar du ut"? Eller är du bara en kugge i hjulet som inte ska tänka, inte känna... utan bara göra som någon säger.
Vad vill du? Vad behöver du?
Hur tänker du agera om du ser att mobbning förekommer?
Är du en åskådare eller vill du aktivt påverka i positiv inriktning?