Lena Jadekrantz

Jo då...
... jag blev även denna gång tilfrågad om jag vill vara med i en forskningsstudie. Ni förstår väl vid det här laget att jag självklart svarade ja... sån är ju jag :) Så klart att jag måste delta! Dessa studier som bedrivs inom sjukvården kan ju eliminera eventuella problem för framtida patienter. Min egen insats är relativt liten ändå.
Då undrar du säkert vad just denna forskningsstudie avser? Jo... illamående och kräkningar är tydligen en vanlig biverkan efter en operation, vilken även benämns PONV (postoperative nausea and vomiting). Patienter upplever ibland att detta är värre än själva ingreppet. Det har även visat sig att detta kan förlänga återhämtningsperioden. 
Vid dagkirurgiska operationer har det nyligen identiferats faktorer som ökar risken för PONV. Nu vill forskargruppen studera om risken för illamående och kräkningar minskar vid hemgång om patienten får läkemedlet Palonosetron.
Jag uppfyllde tydligen kriterierna att få delta i studien och fick svara på ett antal frågor. Utifrån ett antal kriterier så klart. Vid hög risk för PONV så får patienten denna medicin. Jag uppfyllde inte kriterierna... hade låg risk... och fick därför ingen medicin. Däremot så ska jag svara på ett antal frågor i en enkät under ett antal dagar som ändå kommer att ligga till grund för forskningsstudien. Troligen är jag i testgruppen :)
Men håll med... visst är det fantastiskt vad mycket det forskas om på sjukhuset. Jag är imponerad! Drivna forskningssköterskor som tillsammans med andra sjukhus jobbar för att framtida patienter ska få det bättre!
Resultatet av denna forskningsstudie publiceras om 2 år. Totalt deltar c:a 600 patienter under 1 år. Så resultatet väntas komma kring 2020.

Heja Heja... mer pengar till forskning!