Lena Jadekrantz

B-cancer
Det här med under- och övervikt som orsak till att cancer uppstår är en svår fråga. Underviktiga kan vara undernärda, även om man ser smal ut... så kan det finnas stora brister i kroppen. Överviktiga har mer fett på kroppen vilket innebär att fler blodkärl finns... vilket innebär fler möjligheter för transport av cancerceller... hmmm!
På Cancerfonden.se framgår följande: "De tydligaste sambanden mellan övervikt och cancerrisk gäller cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, äggstockar, bukspottkörtel, gallblåsa och livmoder. Övervikt hos kvinnor i och efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Övervikt ökar sannolikt även mäns risk för prostatacancer".
Men jag kan också säga att utirån min egen snabba okulärbesiktning under dessa månader... att de cancerpatienter jag har sett... är/har... korta-långa, övervikt/normalvikt, olika nationaliteter och olika åldrar. Det jag dock kan konstatera... är att det verkar som om att de flesta kvinnor som har bröstcancer är över 60 år... om jag har rätt eller fel vet jag inte... detta är min subjektiva bedömning.
Det jag även kan konstatera är att män och kvinnor över 60 år är väldigt fina i sina kroppar. De har varken över- eller undervikt. De verkar sköta om sig med sin kosthållning mm. Så då borde inte deras cancer beror på övervikt... utan på något annat. I texten ovan från cancerfonden framgår "att övervikt i... och efter... klimakteriet ökar risken för bröstcancer"... så vad är då orsaken till att bröstcancer uppstår?
På cancerfonden.se läser jag vidare: "övervikt påverkar hormonsystemet. Hormonet insulin behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig de kolhydrater vi får i oss via kosten. Insulin stimulerar även celldelning och tillväxt i tumörer och hämmar det som kallas apoptos – celldöd. Apoptos är en funktion som är viktig för att undvika cancerutveckling. Det finns även ett aptitreglerande hormon som heter leptin och som är inblandat i inflammationsprocesser och har visat sig kunna påverka tillväxt av tumörer. Den som är överviktig har mer fettvävnad och därmed också mer leptin i blodet än den som är normalviktig". Så mitt råd, satsa på blodsockerstabil kost, rör på dig och använd sunt förnuft 😍
På Cancerfonden.se framgår "att cancercellerna har en oförmåga att dö (som många celler normalt ska göra), har förmåga att dela sig i all oändlighet, stimulerar sin egen tillväxt, är okänsliga för utifrån kommande signaler att sluta växa, stimulerar tillväxten av blodkärl i och till tumören, har i de flesta fall förmåga att via blod och lymfa sprida sig till andra organ än det där den uppstått (metastasering)". Heja heja cytostatika... den medicinen kan slå ut denna celldelning... även om det är en tuff behandling!
Om nu min övervikt har varit orsak till min cancer, det får vi aldrig veta... det jag däremot vet är att jag ska äta östrogenhämmande medicin i många år framöver... detta för att minska risken för återkommande bröstcancer.  Det jag vet är att jag har ännu inte kommit in i klimakteriet... jo enbart i förklimakteriet... men inte i riktiga klimakteriet. Jag har förändringar i kroppen, troligen är det detta som orsakat att en enda liten cell löpte amok.
Läkarna har berättat för mig att orsaken inte är övervikt... men inte vad orsaken är... jag letar vidare och kommer troligen aldrig få svar på frågan... frågan är alldeles för komplex...
The big C kan drabba alla... dessutom är den tekniska utvecklingen möjliggjort att fler och fler cancerfall upptäcks!
Lev i verkligheten, dvs här och nu... resten löser sig😍