Lena Jadekrantz

Be...rör...ande
Min ande har blivit rörd... omrörd. Skönt! Inser nu att det alltid kommer att finnas en tid före och en tid efter besöket på Frötuna gård och retreat. Ja, min cancerrehabvecka är slut och jag inser att jag aldrig någonsin fullt ut kommer att kunna förklara eller beskriva för min omgivning vad jag har varit med om. Det är enbart vi som har varit deltagare som kommer att förstå.
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till CancerRehabFonden, som har gjort detta möjligt. Jag vill även tacka alla underbara deltagare och vår fantastiska ledare som har fyllt och förgyllt dagarna för mig. Dagar som har haft en sådan kvalitet och sådant innehåll som det är få förunnat att ta del av. 
Bild/Copyright: Lena Jadekrantz
Jag har mött mitt allra innersta väsen av mig själv. Källan till det outgrundliga. Ett flöde har flödat utan stopp. En tacksamhet som är större än livet har innfunnit sig. En glädje och kärlek över att inse att det finns så vackra själar runt omkring mig. Ni är helt unika och fantastiska! 
 
Även om tiden nu kommer att rulla på i sin gilla gång, så kommer jag aldrig att släppa taget om er! Var och en av er kommer att finnas kvar i mig, Var och en av er har planterat frön som jag nu kommer att vårda och ta hand om. 
 
Tack underbara!
Det här är en av de största upplevelser jag har varit med om😍
 
För att flera cancerdrabbade ska få möjlighet att åka på en rehabvecka, så behöver CancerRehabfonden få ekonomiskt stöd. Har du möjlighet så bidra gärna! Cancerfonden och Cancerrehabfonden är nämligen två olika organisatoriska enheter.