Lena Jadekrantz

Cancerkompisar som tränar
Nu är vi igång igen! Mina nya cancerkompisar fortsätter den cirkelträning och promenader som påbörjades vid Sundsvalls Sjukhus vårvintern 2018. Detta tack vare två driftiga sjuksköterskor som erbjuder träning för oss som har fått en cancerdiagnos... och det här är så bra!
 
Det handlar självklart om att förbättra den fysiska statusen, men lika mycket om att vi träffas och har möjlighet att prata och utbyta erfarenheter. Det finns nämligen ett stort behov av det - att träffa likasinnade. Man kan nämligen bli väldigt ensam med sina känslor, tankar och funderingar när man är cancersjuk. Det är inte alla som söker sig till en kurator eller till lokala cancerföreningar för att få stöd. För stöd behöver vi!
 
Grunden för denna insats är den forskning som genomförs på Karolinska institutet och leds av professor Yvonne Wengström. Jag läser följande på cancerfondens hemsida: 'När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Genomblödningen ökar i kroppens vävnader, mer syre transporteras ut och kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse förbättras. Träning påverkar även vårt immunförsvar, det gör att kroppen blir bättre på att ta hand om infektioner och minskar kroniska inflammationer...' Att få nya och bättre celler är väl underbart och det vi cancersjuka behöver för att läka ihop igen.
Jag är tyvärr en av de personer som vet hur det är att gå igenom cellgiftsbehandling, vad en masektomi innebär och hur strålning påverkar kroppen. Denna trötthet! Magen som krånglar och en kropp som värker.  Professor Yvonne Wengström på Karolinska institutet har nu påvisat att träning minskar symptomen!
 
Jiihhaa! Jag kan instämma! När jag mådde som mest illa var jag ändå ute och promenerade... det gick sakta men ändå framåt... en skön känsla. Men skönast var ändå att illamåendet avtog när jag rörde mig... jag fick ett andrum under de jobbiga perioderna... men när jag stannade till under promenaden kom illamåendet omgående tillbaka. Rörelse är viktigt och ger effekter på många nivåer i vår kropp... serotonin som ökar, celler som förnyas och frisk luft att andas. Kan det bli bättre 😍
 
Jag tror att träning i framtiden kommer att ingå i behandlingen! Just nu är jag så glad att de två sköterskor som leder oss har stort stöd av verksamhetschefer och ansvariga som har insett vikten och effekten av träning. Effekt på individuell nivå men även effekt på samhällelig nivå, då det visat sig i forskningen att sjukskrivningarna blir kortare och man kommer tillbaka till sitt gamla liv fortare... även om det gamla livet är förädlat och förbättrat. 
 
Nu kör vi 😄