Lena Jadekrantz

Rela...tivt
Det här med relationer är ju spännande. Vi har ju relationer i olika former. Relationer som påverkar oss positivt och mindre positivt. Oftast stärkande men ibland utmanande. Det finns relationer i olika former och olika stadier. Relationer som ändrar form allteftersom, vissa får man invänta och vissa får man jobba på. 
 
Relationen mellan längd och vikt är en sak... min L säger att han är för kort för sin vikt😄 Det kan ju vara sant... tyvärr kan han inte påverka sin relation till längden. Min relation till min egen längd och vikt har sedan jag passerade 40 år varit mycket instabil, en kurva som mest gått åt fel håll. Orsak vet jag. Denna relation är något jag måste jobba på och ja, jag har använt (läs: testat) ett antal metoder. Hur som helst så är ändå ekvationen enkel, bra energi in och mer energi ut. Ändå är det svårt. Idag har jag en stabil relation till denna relation... tack och lov... nu gäller det att bibehålla det jag uppnått och fortsätta i samma riktning... alltså stabilitet inom normalvärden.
De bästa relationerna kommer alltid att finnas kvar, vi väljer ju det själv. Vi har ett fritt val att välja bort och välja till, låta saker fasas ut per automatik. Bra relationer växer inte på träd. När man går igenom det jag har gjort och det jag gör just nu, så inser man verkligen vem som är ens riktiga vänner. De kommer att kvarstå, så länge som det behövs! Tack snälla ni, ni är fantastiska 😍
 
Vissa relationer kvarstår fastän vi inte alltid vill. De finns där och skaver, vi relaterar till dem och försöker att hantera dem. Ibland identifierar vi oss och blir glada och ibland så går det inte och vi går vidare. Vi provar kanske olika metoder med syfte att se om det finns en lösning. Kommunikation är en av lösningarna, respekt en annan, självinsikt den tredje. Men glöm inte det viktigaste... att varje människa behöver bekräftelse och acceptans. Det är en väldigt bra start.
 
Om du tänker på det... så är väl ändå denna utmaning den bästa kunskapsbanken. Det är de personerna som utmanar dig och som ger dig själv möjlighet att lära känna dig själv ännu bättre. Tar du vara på den möjligheten eller slår du bort den och utgår från att du är den "norm" som gäller och som andra ska följa?
 
Det är de utmanande relationerna som är svåra att hantera och även om vi inte tror eller vill... så är det de relationerna som är den bästa skolan för oss... även om det skaver och gör ont. Vi har möjlighet att spegla oss och låta dem återreflekteras i oss själva. Är det egenskaper som jag själv saknar som skaver mest? Om så, hur kan du själv jobba för att förädla dina egenskaperna? 
Jag har en fin relation med en liten flicka, hon är drygt tre år. På hennes dagis lär man barnen att säga 'nej'. Tydligt. Om man inte vill. Jag tycker det är så bra. De barn som får detta negativa svar, de lär sig även att respektera ett nej och går direkt därifrån. Det är under uppväxten som det finns möjlighet att lära och integrera en kunskap som är så viktig, samspelet mellan människor i kontrast till att lyssna på oss själva. Det är ju med andra människor vi ska samspela under hela livet. I min generation så har vi inte fått detta, kanske några av oss har sökt oss till det och förädlat vår egen kunskap och våra egna metoder. 
 
Under det sista året, har jag fått nya relationer... nya fantastiska vänner har kommit in i mitt liv som jag är så imponerad av. Utöver det så håller jag på att bygga och förstärka min relation till min blogg och till instagram, det är ju så kul att skriva och ta del av den community som finns på nätet. Ja jag har kommit i kontakt med ett antal över cyberspace. Så härligt att lära känna nya personer, spännande liv och möten.
 
Jag kommer till min rätt i min relation med bloggen och mår bra av att min kompetens, kunskap och skrivarvilja flödar :)... men... däremot har jag valt bort facebook som tar energi av mig. Energi jag vill behålla till positiva saker som jag mår bra av. Facebook är en utmaning för mig... något jag själv kanske måste jobba med 😊
 
Det är ok att avsluta hopplösa relationer och satsa på underbara relationer ännu mer. Relationer som växer, som kanske skavde från början... men som har växt i sig själv med hjälp av bl a distans, justering och insikt.
Hur gör du?