Lena Jadekrantz

Feel...ings
Det är konstigt det här med känslor. Är du en av dem som ofta får höra att du är en känslomänniska... eller kanske du även får en fråga om du är känslig. Jag är en av dessa 'känsliga personer 'som får dessa frågor och påståenden. Men är det inte så att alla människor har känslor. Då borde ju alla människor var känslomänniskor. Eller hur 😉 Några mer... några mindre.
 
Jag är stolt över att ha tillgång till ett så brett spektra av känslor, ett spektra som jag misstänker att många inte har tillgång till. Jag är stolt över att jag har fått detta verktyg. Ett verktyg som jag kan använda till mig själv och även till att förstå andra. Ibland även hjälpa andra som inte ser helhet, delar eller röda trådar.
 
Är det inte så att hög självkännedom innebär hög förståelse till sig själv och sitt eget handlande? Behöver man då inte ha känslor för att få dessa insikter? Jo, men visst är det väl så. 
 
Varför är känslor något 'fult' i vissa ögon? Kan det vara så att dessa personer är rädda för att nå sig själva? Kanske är de rädda för hur de ska hantera en person som har mycket känslor? En 'känsligare person' vill bara möta en person som har tillgång till sina känslor. Konstigare är det inte! Det finaste mötena uppstår då. De äkta resultaten kommer fram då.
Foto och copyright: niklasostberg.me 
 
Men många stänger ju av! Vill inte känna! Vill inte veta! Rädda för att få reda på... vad? Något som gör ont? Något som innebär insikt, kanske en åtgärd? I stället för att bearbeta sig själv... kan det i stället vara lättare att lägga fokus på den person och situationer utanför sig själv, kanske personer som är känsligare än sig själv. Det är lättare att göra någon annan illa... kanske verbalt... kanske med någon form av handling. Målfokus att såra... för att själv må bättre?
 
Vi människor är trots allt ett homogent system, med många finfina funktioner. Tyvärr använder vi inte alla funktioner och tyvärr rankas och prioriteras vissa egenskaper i någonslags viktighetsordning. Om vi jämför oss med ett tekniskt system, så är det i ett tekniskt system viktigt att alla egenskaper används och att inse att de behövs för att helheten ska fungera... men inte i en männsika. Är det inte konstigt?! 
 
Det mjuka mot det hårda. I vardagen värdesätts det hårda, snabba, kalla mer än det mjuka, varma som ger tillgång till ett inre liv. Ett inre liv som har många bra svar om du bara lyssnar, som i sig skapar en öppenhet och mer respektfullhet. 

Kan det ha att göra med att vi spelar roller i vår vardag? ja, vi spelar olika roller varje dag och mer ofta än du tror. Detta är en metod vi använder oss för att klara av vardagen och vara effektiv. Att roller innebär att vi skalar av och tar bort det som kan sinka effektiva processer eller visa för mycket av oss själva. Roller som ibland kan använda härskartekniker med målfokus att förhöja sig själv.
 
Ja, detta blev ett filosofiskt inlägg. Bode det inte vara så att 'de känsliga' ska få samma förutsättningar som en 'okänslig person'... om inte... är inte det diskriminerande?! Ska man lägga till känslighetsgrad till grupperingen lika villkor? Att män och kvinnor inte har samma förusättningar... eller handikappade... eller sexuell läggning ... you name it! Jag tror på lika villkor för alla oavsett du är känslomänniska eller ej.
 
Det finns alltid olika infallsvinklar i saker och ting... så öppna upp! 
Använd alla dina sinnen och dina känslor.... och vet du... då skapas det nya möjligheter!
Möjligheter du aldrig trodde du skulle få ta del av!
Do it! 
I have 😍
 
'Don´t worry about the world coming to an end today. 
It´s already tomorrow in Australia' (Charles M. Schulz)