Lena Jadekrantz

Cancerfonden har varit här
Har du möjlighet så bidra gärna till Cancerfondens arbete! De gör just nu en turné i Sverige där de presenterar forskningens framsteg inom cancer samt hur viktig träning. Träning före cancerbesked, under cancerbehandling samt efter cancerbehandling. Fysisk aktivitet är alltså viktig...  som det cancerdrabbade Ted Modén berättade... att kroppen vill faktiskt lägga sig ner och dö vid sådana här tillfällen... men det gäller att ha en mental kraft och trots denna känsla ex gå och hämta ett glas vatten eller annat och inte låta någon annan göra det åt dig. 
 
Det blir nämligen mycket positiva effekter av rörelser. Träning låter så ambitiöst... föreläsarna använda istället ordet fysisk aktivitet baserat oavsett vilken nivå du är på.... bara du rör på dig. Medicine doktor Elin Ekblom Bak... tidigare landslagsspelare i fotboll. Hon berättade om utvecklingen av välfärdssjuksomar fram till år 2035... vojne voje! Ökningen med dagens stillasittande liv är inte nådig. Alla välfärdssjukdomar såsom högt blodtryck, rökning, högt blodsocker och övervikt går att reducera... genom fysisk aktivitet. Jag satt under föreläsningen och tänkte på den enorma negativa utvecklingen och inser att arbetsgivare måste ha en annan approach än i dag, vi måste se till att vi rör på oss även under dagtid. Hållbar utveckling och hållbart ledarskap... det måste diskuteras och plan måste läggas! 
Copyright på bilden: Lena Jadekrantz - bild från föreläsningen
Nästa föreläsare var Yvonne Wengström, professor Karolinska Institutet och ansvarig för Opti-trainstudien. Opti-train studien visar tydligt att 'de kvinnor med bröstcancer som tränar under sin cytostatikabehandling mår bättre på både kort och lång sikt'. Behandlingarna blir effektivare, sjukfrånvaron kortare och välmåendet bättre. Fantastiskt! Jag kan dessutom själv intyga detta pga att jag själv har deltagit i den träning som onkologen på Sundsvalls sjukhus har erbjudit. Att delta på dessa fysiska aktiviteter gjorde jag under cytostatikabehandlingar och strax efter mastektomin.. sen blev det sommaruppehåll och då blev det promenader med och utan mina bungy-pumps... dessutom köpte jag en kajak i somras som jag med glädje paddlat med. 
 
Två driftiga sjuksköterskor på Onkologen har dragit igång denna fysiska aktivitet och fått stöd av alla chefer från flertalet avdelningar. Den grupp jag har deltagit i har varit den första och vi har varit en testgrupp. Vi har haft cirkelträning en gång i veckan samt promenad i grupp en gång i veckan. Man väljer själv när man vill och kan delta och hur mycket man vill träna. Alla utgår från sin egen nivå. Sköterskorna har varit fantastiska😍
 
Utöver dessa fysiska aktiviteter med sjuksköterskorna... så tillkom ytterligare en dimension för mig. Nämligen mötet med de andra cancerpatienterna. Det har gett mig så mycket och några av oss håller kontakt än idag. I samband med dessa möten har jag fått distans till mig själv, jag har fått kunskap, insikter och information från dem som ligger före mig i behandlingar. Jag har fått kunskap om andra cancerformer och att alla behandlingar är så olika även om målet är detsamma. Alla behandlingar är indiviudella och vi reagerar också mycket individuellt på våra processer vi måste gå igenom. Jag tyckte det var tryggt att slänga av mig peruken eller mössan under dessa träningstillfällen, vi såg ut ungefär likadant allihop. Dessutom det stöd av sjuksköterskorna som vi har fått och som vi vet är proffs på vad var och en av oss kan och bör göra. Respekt till alla ni som går igenom detta! Självklart berättade jag detta för personal från Cancerfonden när de var här på besök i stan.
 
Så... tack Yvonne Wengström som drog i gång Opti-trainstudien, det blir nu ringar på vattnet av din insats och jag hoppas att fysisk aktivitet inom kort kommer att ingå i cancerbehandlingar och inte enbart är ett fritt val. 
 
Under föreläsningen fick vi även information från Helene Rundqvist, fil doktor KI. Mikrobiolog... intressant... hon berättade bl a om immunförsvarets angrepp på cancerceller och att cancercellen efter ett tag 'vrider på sig' för att överleva. Slutsatsen även för henne var att ett aktivt liv minskar risken för att drabbas av cancer. Studierna visar att det aldrig är försent att börja ta hand om sig. 
 
Så summa summarum... även om det 'rör sig' mycket inom din kropp... med mediciner och med tankar och känslor som gör loopar... så måste dina ben, dina armar, ditt hjärta få puls och rörelse. Om du gör det så ger du de förstnämnda bättre förutsättningar 😍