Lena Jadekrantz

Med... Arbeta (1)
Har du många kollegor där du jobbar... kanske du har arbetskompisar... eller både ock? Jag brukar skilja på de två orden...kollega och arbetskompis. En arbetskamrat är någon som vill mig väl, som är hjälpsam och inte går bakom ryggen. Någon som jag kan lita på, en nära kompis på jobbet.  En kollega är en person du kanske jobbar tillsammans med inom samma område eller med samma uppdrag. Hur nära står du dina kollegor? Har du kanske inte behov av att nå nivån "kamratskap" trots att ni jobbar mot samma mål.
Ibland kan det också vara så att kollegor finns på samma avdelning parallellt med dina arbetskamrater. Kollegor kan vara personer du väljer att inte ingå kamratskap med.... eller att din kollega inte väljer att ingå i kamratskap med dig. 
Oavsett... så är vi alla medarbetare. Vi arbetar på samma ställe och ska arbeta med varandra... alltså tillsammans. Medarbetarskap är ju ett känt ord och definieras "på vilket sätt en anställd hanterar relationen till sitt arbete, organisationen, kollegor och arbetskamrater". Fint sagt... men oj vad svårt ändå... vi är ju trots allt individer... med olika bakgrund och ambition. Lägg därtill flockbeteendet, rädsla och personligheter... hmmm... medarbetarskap är i teorin enkelt, men något svårare in the real life.
Medarbetarskap... att med/arbeta tillsammans innebär att anställda ska visa ömsesidig respekt för varandra. Men det handlar också om att det finns en bra utgångspunkt, tydligt uppdrag och att alla är involverade i beslutsfattande som rör arbetsplatsen. Medarbetare har ett uppdrag och är faktiskt ansvarig för måluppfyllelse och arbetsklimat. 
Men varför förekommer ändå illvilja och baktal? Varför tryter samarbetsförmågan och lyhördheten? Kan det bero på rädslan att inte ingå i rätt gruppering? Att det är lättare att lägga fokus på andra personer, än att lägga fokus på sig själv... att börja med sig själv som det goda föredömmet?
Vad tror du?