Lena Jadekrantz

Är du kritisk?
Som ni vet så är vi i grunden flockdjur och att vi många gånger handlar utifrån det... att tillhöra... att inte känna sig hotad... att veta att man är bekräftad... att du väljer grupptillhörigt som syftar till att förhöja, förbättra och bekräfta just dig...etc...
För att tillhöra måste följa vissa uppsatta regler och rutiner... kanske frångå ditt eget behov... kanske utesluta andra. För detta används metoder såsom bl a härskartekniker eller olika metod att tilltala personer... som i sin tur kan utlösa känslan av skuld och skam. Känsla av skuld känner vi för det vi har gjort och känsla av skam för att vi inte har fömått leva upp till förväntningarna... våra egna och andras.
Vi ska, trots att vi är flockdjur, vara individualister... vi ska ha en personlig marknadsföring... vi ska synas och vi ska prestera för att få tillhöra en gruppering/flock. Du känner säkerligen till mantran såsom "ensam är starkt och/eller "själv är bäste dräng". Vi kritiserar oss själva om vi inte lyckas. Denna inre röst vi alla har tystnar aldrig. Har du tänkt på det, det är aldrig tyst innuti ditt huvud... det pågår altid en dialog med dig själv.
Ibland kan denna inre röst vara mycket hård dömmande och mycket självkritisk och nagga av den kraft och energi vi har... som skulle kunna användas till annat.
Har du en egen röst som anklagar dig själv för att du inte räcker till, fel du kanske har gjort eller en skada du orsakat någon annan mm? Ältar du och förstorar du dessa händelser? En röst som inte tystnar... och som inte försvinner... den är bara där som en ovän. Det kan vara jobbigt och kan ta din energi... vilket i sin tur kan påverka din omgivning.
Då ska du gå in på en blogg som heter Bli mera du. Här förklarar Marie Bengtsson hur du kan få ro i dina tankar... det är ett bra tips för dig som är självkritisk. Med enkelhet, fakta och metoder förklarar hon hur du kan göra. Marie är... förutom själv mycket självkritisk... även coach, familjeterapeut och aspirerande författare.
Marie kallar detta Självmedkänsla och beskriver detta på ett bra sätt. Gå gärna in och läs, det är riktigt bra! I bloggen kan du läsa om många intressanta områden bl a:
De drivnas kontrollspiral Oro-Kontroll-Oro 
Tar du dig själv på för stort allvar
Centrering för att återfå jämvikt
Hur vi uppskattar oss själva
m m
Tror du på målgång, framgång och oanade möjligheter? Är du entusiastisk, lägger du vid behov in en extra glädjeväxel som kanske egentligen inte finns? Ser du till att alltid veta mer än andra? Är du engagerad och mer än gärna gör mer än vad som krävs? Vill du synas? Bli bekräftad? Men hur går dialogen innuti dig själv? Biter du ihop och skuldbelägger dig själv? Men du levererar alltid! Att misslyckas.. utåt... är inte ett alternativ! Men innåt...hur går din inre dialog? Hur jobbar du med dig själv?
Fundera gärna... det gör jag!
Du kan även ladda ner ett flertal gratis e-böcker som Marie har skrivit.
Jobba gärna för att bli din allra bästa vän :)