Lena Jadekrantz

Pink Size for Life
Ibland ramlar man över mycket kreativa idéer och detta är en av dem... en nyckelring!
Du kan beställa denna nyckelring på Unilabs hemsida, https://pinksizeforlife.se
De tre bollarna symboliserar bröstknölar och kan även ge dig en påminnelse om att kolla dina bröst regelbundet. Jag tycker att denna nyckelring är riktigt tuff, eller hur :)
Den största bollen är i storlek så att du kan känna den själv.... den minsta upptäcks på mammografi. Gå alltid regelbundet på din mammografi. Den är till för dig!
Jag vet att det är svårt att känna knölarna! Jag själv kände ingen knöl överhuvudtaget... men hade värk i stället... och gick och kollade! Ja, ni vet ju var jag är idag! Läkarna säger att det är fantastiskt att jag verkligen kollade upp något som jag själv upptäckte som misstänkt. Något som jag inte var van vid eller haft erfarenhet av.
Lyssna på din kropp du också!
Kolla din kropp regelbundet!
Glöm inte heller att leva livet med sunt förnuft... det kommer vi mycket långt på :)
 
BIG...U...MAN
Trots att min kropp har varit och fortfarande till viss del är under nedbrytning, så har jag ändå försökt träna och bygga upp. En konstig känsla i kroppen och knoppen. Knoppen säger... ta i... du vill mer... kämpa... men kroppen strejkar... den går bara på tre cylindrar... ni som är bilkunniga - ja, ni vet :)  En nedbruten kropp som nu kämpar för att komma i topp😑... eller jag menar i form 😀
Cytostatikan bryter ner... kroppen ska nu själv bygga upp. Med rätt förutsättningar kommer detta att gå bra. Jag ska putta in de insatser som jag tror på, det kommer att ta tid. Det vet jag!  Vet också att jag kanske måste kämpa mig igenom vissa situationer framöver, men det kommer också att gå. Det vet jag! Målbilder... det ni :)
Precis som min kropp, så har vi en jord som är under nedbrytning. Mänskligheten har varit egoistisk och vi tar kanske saker för givet. Industrialismen i all ära... men nu måste krafttag måste till... och övergripande krafttag har tagits av världens ledare... not counting trump-land. Vad är då nästa steg?
Ett av de krafttag som har tagits och som jag är imponerad över är att Björn Ferry (skidskytte) och Heidi Andersson (armbryterska) i TV-serien Storuman Forever ställer de frågor som var och en tänker, kanske funderar över... men troligen skjuter ifrån oss. Dessa frågor, försöken att få svar samt veta vilken väg som ska tas... det tar dessa två upp så lysande i denna serie. 
Målet och tillvägagångsättet är att uppnå en hållbar kommun... och de börjar med ett antal underbara kommuninnevånares olika personligheter och enskilda förutsättningar... för att nå främst individuella miljömål... som även indirekt påvkerar kommunens mål.... och slutligen så klart även den totala påverkan på de globala miljöutsläppen.
Syftet med tv-serien är att öka medvetenheten och komma med bra lösningar så att du själv kan få idéer och tips. Men serien visar också något som vi alla känner, nämligen frustration... det är ju alltid någon annans fel...någon annan som orsakat... någon annan som ska... !
En miljöenkät fylls i av respektive deltagare och insikterna är slående... det finns ett medelvärde på de globala utsläppen... och de flesta av oss ligger betydligt högre... insikt... trots att många i Storuman lever av skog och natur! Frågor uppstår som vilken åtgärd ska jag ta? Detta är är den stora och svåra frågan! Den tror jag vi alla har. Eller hur?
Mitt tips, börja se serien och fundera. Vill du mer... fyll gärna i miljöenkät så att du också har en grund att gå på. Då ser du om du ligger över eller under medelvärdet (världsmedel). Sen tror jag vi alla behöver fundera, vad kan jag bidra med?
Jag ska själv fylla i enkäten... resultatet kanske kommer upp här på bloggen framöver... vi får vä an se 😉
 
Hållbara du!
Vad ska ledare göra för att vara hållbara? Hur ska ledare göra för att medarbetare ska hålla? Dessa frågor kring friskfaktorer har diskuterat på Universitetssjukhuset i Örebro. Grunden för sammankomsten var rapporten "Hälsa och Framtid". Resultatet från rapporten visar att det lönar sig att ha friska medarbetare och att tydligt ledarskap ger friska medarbetare och att delaktighet ger hälsovinster. Bra va :)
 
Här kommer en sammanfattning från rapporten. Utgångspunkten är ledaren i detta fall:
 
Att få tid till reflektion är nödvändigt. Det går genom att välja bort, delegera och planera.
Balansen mellan arbete och fritid är grundläggande. Att vara fysisk aktiv under och efter arbetet ger ny energi. Dessutom är det viktigt att ta pauser varje dag. 

Ledarskapet är ett ensamt uppdrag, det är viktigt att ta hjälp. Som ledare ställs man införmånga skilda situationer och kan omöjligt fixa allting själv. Våga öppna dig och våga fråga. Skaffa det stöd som känns rätt för dig.

För att bli en god ledare krävs självkännedom. För god självkännedom krävs en inre resa. Vem är jag? Hur agerar jag i olika sammanhang och situationer? Vad behöver jag för att må bra? Vad vill jag med mitt ledarskap?  Det kan resultera i att du ser resultatet av att du har jobbat med dig själv för att vara närvarande i mötet med människor och framför altl kommer medarbetarna närmare. 

Tydlighet på alla nivåer är en annan framgångsfaktor. Tydlig kommunikation, tydliga förutsättningar och tydliga förväntningar. Detta ger höjda resultat. Gå inte igång på otydliga uppdra. Det gäller att prioritera varje dag.

Delaktighet är ett annat honnörsbord. Möjligheten att involvera fler är positiv. Låta andra växa! Låt andra få komma till sin rätt! Bryt upp grupperingar och låt medarbetare få vara individen, dem själva.

Att utveckla ett kreativt klimat är ett samspel mellan ledare och medarbetare. En ledare som är trygg med sig själv och sitt uppdrag, som är tydlig och kan delegera, som tillåter sig att lyssnar in sina medarbetar... erbjuder en bra grogrund för ett kreativt klimat.

Ovanstående handlar om ledarskapet...
... men... jag tycker att detta gäller alla oavsett om du är chef/ledare eller medarbetare. 
Hur definierar du en chef/ledare och hur definierar du en medarbetare?
Vilka förväntningar har du? Vilka förutsättningar finns för och inom dig?
Låter du pengarna styra över det du egentligen behöver, kanske mer fritid och mindre arbetstid?
Hur jobbar du idag, har du tid för återhämtning? Förekmmer uteslutning eller inneslutning?
Får du delaktighet och känner du dig kreativ och kan tänka processer?
Vad tycker du?
 
Jag funderar mycket på min egen hållbarhet och vilka val jag behöver göra i framtiden 😍