Lena Jadekrantz

Karma och Karisma
Det här är intressant! I mitt sökande på svar till orsaken att jag fått cancer, så har jag insett att jag inte kommer att få något svar på orsak och verkan. Har pratat med både läkare och sjuksyrror och alla säger samma sak att det inte finns någon förklaring.
Jag tycker dock att det är märkligt att vi på 2000-talet ännu inte kan ringa in vilken målgrupp som är mer utsatt för risken att få bröstcancer. Drömmen för mig... och säkerligen även för dig... är att om man med en viss biologiska uppsättning och livsstil i förväg kan veta att det finns en förhöjd risk och att det finns metod för att förebygga i god tid genom att lägga in rätt värden i sitt liv. 
Men nu... glädjande nog har jag sökt fram att det faktiskt finns en pågående forskningsstudie i området! Världens största bröstcancerstudie... som genomförs i södra delarna av Sverige och leds av Professor Per Hall på Karolinska Institutet.
Jag blev oerhört glad när jag såg att forskning pågår kring det jag sökt efter. Tyvärr kan jag själv inte ta del av resultatet och eventuellt nya metoder.
Studien heter Karma (KARolinska MAmmografi). Målet med Karma är att minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer genom att förebygga insjuknande, upptäcka sjukdomen tidigt eller bota en patient som insjuknat. Studien genomförs på över 70.000 personer. Att skapa riskmodeller är en del i Karma, men även identifiera vilka personer som ligger i riskgruppen, men sist men inte minst se om biverkningarna av Tamoxifen kan elimineras. Så härligt att höra. Om jag hade varit forskare... då hade jag tänkt så här... frågor som är viktiga för mig att besvaras. Glädjehopp i vardagsrummet igen 😃
Det är olika delmomet i studien och många faktorer påverkar utvecklingen av bröstcancer. Jag finner denna text på karmastudien.se "Många faktorer påverkar risken att insjukna i bröstcancer. Kvinnor som skaffar barn tidigt i livet, ammar och skaffar många barn, har lägre risk att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. P-piller, hormonersättningsmedel, alkohol och tobak ökar däremot risken för bröstcancer. Vissa faktorer är svårare att förstå sig på. Övervikt innan klimakteriet har en skyddande effekt men övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer! Varför det är så vet inte forskarna och mer forskning behövs". 
Karma-studien har även utökats till Karisma-studien där den senare innebär att forskarna söker efter en optimal dos av läkemedlet Tamoxifen, som är ett antiöstrogen... se gärna mitt tidigare inlägg om Tamoxifen.  För att förebygga risken för återkommande bröstcancer börjar bröstcancerpatienter att äta läkemedlet Tamoxifen efter avslutad behandling, därmed är det en halverad risk att återfå bröstcancer. 
Täta bröst ökar risken för bröstcancer. Ju mer vitt det är på en mammografibild desto mer körtelvävnad finns...  och därmed större risk för cancer. Det är svårt att hitta en cancer i täta bröst eftersom cancern också är tät.
Ja det är komplext detta... men som jag sagt det är fantastiskt att det det ändå forskas så mycket inom detta område! Men glad är jag att det öht pågår forskning i området, på hemsidan för karma och karisma så finner du mer information.
Men frågan om min egen karma och karisma har påverkat att jag har fått cancer... den kommer att bli obesvarad😍 
 
The big C
Det finns olika inriktningar på bröstcancer och den cancerform jag har är hormonell. Att ha en hormonell cancer innebär att jag har alltför hög andel av östrogen i min kropp... som har skenat... i en enda liten cell. 
Jag har varit nyfiken under denna period som ni vet. Läst, förstökt förstå, sökt fakta och frågat både sköterskor och läkare... har jag kunnat göra annorlunda, levt annorlunda, ätit annorlunda, jobbat annorlunda... ja en hel del frågor... frågor ställda till olika personer i olika funktioner vid olika tillfällen.
Svaren är entydliga... Nej, du har inte kunnat göra annorlunda. Det finns ännu inga vetenskapliga belägg för att stress orsakar cancer och det är ännu inte vetenskapligt fastslaget att fett på kroppen är orsaken... i så fall ska man ha mycket av fettmassan och... jag har fått svar att jag har inte varit i den nivån... tack :) Rulltig har jag varit... och orsaken till det vet jag... nu ska jag se till att må bra framöver! 
Det enda rimliga svar jag har kunnat få av expertisen är... "att i ett bröst finns det många olika sorter av celller och i mitt fall är det en enda cell som spelar mig ett spratt"... Ja, så blev det! Och nu gör jag det bästa av det hela. Jag har ändå en cancerform som verkar vara botbar :) Gillar´t 
Det finns en cancerskräck i samhället ... but do not be affraid :) Utveckling går enormt framåt och forskningen är viktig! Utifrån det jag sett, hört och läst så ser jag en framtidsvision.... nämligen att du som i framtiden blir cancersjuk,,, låt säga om dryga tio år... då har forskningen kommit längre förutsättningarna för dig som patient ännu bättre.... Då kan du ta bilen förbi sjukhuset och onkologen före jobbet och få dagens dos... sen åker och du som vanligt och jobbar på en arbetsplats med en bra arbetsmiljö med bra förutsättningar för vår hälsa. Kroppen är väldigt komplex, vi måste förstå den och fylla på med rätt förutsättningar för optimalt leverne och leverans. Ta hand om din kropp och knopp!
Men det jag ändå tror mig veta... är att vi i dagens samhälle inte lever ett harmoniskt liv, vi lyssnar inte på våra kroppar... vi sköter inte om våra kroppar... kanske det ytliga... huvudsaken är ju att det ser bra UT... eller hur :) Dessutom är det alltför mycket utifrån inkommande uppdrag/intryck och tävling och egon som ska synas och kämpar för att komma fram... Detta är inte lätt... men jag tror på ökad medvetenhet. Detta är dina egna val, men väck gärna dig själv. Bli sann mot dig själv och hitta dina inre äkta värden. Lev inte för andra eller för att tillhöra en grupp eller... ja det som är din drivkraft. Gå din väg!
Lev gärna i nuet, var dig själv och var öppen för andra. Sätt inte dig själv som det slutliga "facit" på hur allt ska vara. Öppna upp, möt dig själv och andra! Fyll på med rätt värden i livet för dig, glädje och skratt, familj och inre utveckling. Stimulans i vardagen och framförallt återhämtning... den ger faktiskt ny kraft :) Låt inte något ta över din kropp oavsett om det är jobbmängd, din egen tid eller att du får för lite tid för din familj. Styr upp det... med ödmjukhet... var ett föredöme! Du är din egen chef... i just ditt liv!
 
Lyssna på kroppen, gör den gott, låt alla funktioner må bra och framförallt fyll på med det bästa :)
Love to U All 💕
STHLM3
Screening för kvinnor. Fungerar! Screening för män. Fungerar ej! Inte än... men förhoppningsvis snart! Jag tror på lika villkor, skyldigheter och möjligheter... oavsett kön. Här har kvinnor just nu fördel... alltså med screening ;)
Socialstyrelsen avslog allmänn screening för män, pga av att nuvarade metod för att upptäcka prostatacancer inte är tillräckligt tillförlitlig. Kanske bra med ett avslag... därmed även ett uppdrag till forskningen att finna nya metoder.
För att upptäcka prostatacancer idag används PSA-prov samt vävnadsprov. Tyvärr kan inte ett PSA-prov skilja mellan en farlig eller ofarlig cancer... och ger oftast falskt alarm. Vävnadsprov... ja, det tas... men de 10-15 stick som sker i prostatan garanterar inte att just en cancercell följer med... moment 22.
Att genomgå en behandling för prostatacancer kan innebära stora konsekvenser för en man. Rätt förutsättningar i provtagningarna finns just nu inte... därför uppmanas män att bl a vara observanta på sitt eget kisseri samt om prostatacancer finns inom familjen. 
Men... nu finns en studie som heter STHLM3, vars syfte är att utveckla en ny diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och mycket säkrare... vilket innebär att det i framtiden är onödigt med provtagningar och vävnadsprover. Metoden Sthlm3 är alltså bättre på att upptäcka farliga cancerceller... detta genom en ny form av blodtest. Studien har resulterat i att man hittat mer än 20% fler män med aggressiv cancer.
Är det inte fantastiskt!
Mer pengar till forskning!