Lena Jadekrantz

Cancerfonden har varit här
Har du möjlighet så bidra gärna till Cancerfondens arbete! De gör just nu en turné i Sverige där de presenterar forskningens framsteg inom cancer samt hur viktig träning. Träning före cancerbesked, under cancerbehandling samt efter cancerbehandling. Fysisk aktivitet är alltså viktig...  som det cancerdrabbade Ted Modén berättade... att kroppen vill faktiskt lägga sig ner och dö vid sådana här tillfällen... men det gäller att ha en mental kraft och trots denna känsla ex gå och hämta ett glas vatten eller annat och inte låta någon annan göra det åt dig. 
 
Det blir nämligen mycket positiva effekter av rörelser. Träning låter så ambitiöst... föreläsarna använda istället ordet fysisk aktivitet baserat oavsett vilken nivå du är på.... bara du rör på dig. Medicine doktor Elin Ekblom Bak... tidigare landslagsspelare i fotboll. Hon berättade om utvecklingen av välfärdssjuksomar fram till år 2035... vojne voje! Ökningen med dagens stillasittande liv är inte nådig. Alla välfärdssjukdomar såsom högt blodtryck, rökning, högt blodsocker och övervikt går att reducera... genom fysisk aktivitet. Jag satt under föreläsningen och tänkte på den enorma negativa utvecklingen och inser att arbetsgivare måste ha en annan approach än i dag, vi måste se till att vi rör på oss även under dagtid. Hållbar utveckling och hållbart ledarskap... det måste diskuteras och plan måste läggas! 
Copyright på bilden: Lena Jadekrantz - bild från föreläsningen
Nästa föreläsare var Yvonne Wengström, professor Karolinska Institutet och ansvarig för Opti-trainstudien. Opti-train studien visar tydligt att 'de kvinnor med bröstcancer som tränar under sin cytostatikabehandling mår bättre på både kort och lång sikt'. Behandlingarna blir effektivare, sjukfrånvaron kortare och välmåendet bättre. Fantastiskt! Jag kan dessutom själv intyga detta pga att jag själv har deltagit i den träning som onkologen på Sundsvalls sjukhus har erbjudit. Att delta på dessa fysiska aktiviteter gjorde jag under cytostatikabehandlingar och strax efter mastektomin.. sen blev det sommaruppehåll och då blev det promenader med och utan mina bungy-pumps... dessutom köpte jag en kajak i somras som jag med glädje paddlat med. 
 
Två driftiga sjuksköterskor på Onkologen har dragit igång denna fysiska aktivitet och fått stöd av alla chefer från flertalet avdelningar. Den grupp jag har deltagit i har varit den första och vi har varit en testgrupp. Vi har haft cirkelträning en gång i veckan samt promenad i grupp en gång i veckan. Man väljer själv när man vill och kan delta och hur mycket man vill träna. Alla utgår från sin egen nivå. Sköterskorna har varit fantastiska😍
 
Utöver dessa fysiska aktiviteter med sjuksköterskorna... så tillkom ytterligare en dimension för mig. Nämligen mötet med de andra cancerpatienterna. Det har gett mig så mycket och några av oss håller kontakt än idag. I samband med dessa möten har jag fått distans till mig själv, jag har fått kunskap, insikter och information från dem som ligger före mig i behandlingar. Jag har fått kunskap om andra cancerformer och att alla behandlingar är så olika även om målet är detsamma. Alla behandlingar är indiviudella och vi reagerar också mycket individuellt på våra processer vi måste gå igenom. Jag tyckte det var tryggt att slänga av mig peruken eller mössan under dessa träningstillfällen, vi såg ut ungefär likadant allihop. Dessutom det stöd av sjuksköterskorna som vi har fått och som vi vet är proffs på vad var och en av oss kan och bör göra. Respekt till alla ni som går igenom detta! Självklart berättade jag detta för personal från Cancerfonden när de var här på besök i stan.
 
Så... tack Yvonne Wengström som drog i gång Opti-trainstudien, det blir nu ringar på vattnet av din insats och jag hoppas att fysisk aktivitet inom kort kommer att ingå i cancerbehandlingar och inte enbart är ett fritt val. 
 
Under föreläsningen fick vi även information från Helene Rundqvist, fil doktor KI. Mikrobiolog... intressant... hon berättade bl a om immunförsvarets angrepp på cancerceller och att cancercellen efter ett tag 'vrider på sig' för att överleva. Slutsatsen även för henne var att ett aktivt liv minskar risken för att drabbas av cancer. Studierna visar att det aldrig är försent att börja ta hand om sig. 
 
Så summa summarum... även om det 'rör sig' mycket inom din kropp... med mediciner och med tankar och känslor som gör loopar... så måste dina ben, dina armar, ditt hjärta få puls och rörelse. Om du gör det så ger du de förstnämnda bättre förutsättningar 😍
 
 
Karma och Karisma
Det här är intressant! I mitt sökande på svar till orsaken att jag fått cancer, så har jag insett att jag inte kommer att få något svar på orsak och verkan. Har pratat med både läkare och sjuksyrror och alla säger samma sak att det inte finns någon förklaring.
Jag tycker dock att det är märkligt att vi på 2000-talet ännu inte kan ringa in vilken målgrupp som är mer utsatt för risken att få bröstcancer. Drömmen för mig... och säkerligen även för dig... är att om man med en viss biologiska uppsättning och livsstil i förväg kan veta att det finns en förhöjd risk och att det finns metod för att förebygga i god tid genom att lägga in rätt värden i sitt liv. 
Men nu... glädjande nog har jag sökt fram att det faktiskt finns en pågående forskningsstudie i området! Världens största bröstcancerstudie... som genomförs i södra delarna av Sverige och leds av Professor Per Hall på Karolinska Institutet.
Jag blev oerhört glad när jag såg att forskning pågår kring det jag sökt efter. Tyvärr kan jag själv inte ta del av resultatet och eventuellt nya metoder.
Studien heter Karma (KARolinska MAmmografi). Målet med Karma är att minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer genom att förebygga insjuknande, upptäcka sjukdomen tidigt eller bota en patient som insjuknat. Studien genomförs på över 70.000 personer. Att skapa riskmodeller är en del i Karma, men även identifiera vilka personer som ligger i riskgruppen, men sist men inte minst se om biverkningarna av Tamoxifen kan elimineras. Så härligt att höra. Om jag hade varit forskare... då hade jag tänkt så här... frågor som är viktiga för mig att besvaras. Glädjehopp i vardagsrummet igen 😃
Det är olika delmomet i studien och många faktorer påverkar utvecklingen av bröstcancer. Jag finner denna text på karmastudien.se "Många faktorer påverkar risken att insjukna i bröstcancer. Kvinnor som skaffar barn tidigt i livet, ammar och skaffar många barn, har lägre risk att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. P-piller, hormonersättningsmedel, alkohol och tobak ökar däremot risken för bröstcancer. Vissa faktorer är svårare att förstå sig på. Övervikt innan klimakteriet har en skyddande effekt men övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer! Varför det är så vet inte forskarna och mer forskning behövs". 
Karma-studien har även utökats till Karisma-studien där den senare innebär att forskarna söker efter en optimal dos av läkemedlet Tamoxifen, som är ett antiöstrogen... se gärna mitt tidigare inlägg om Tamoxifen.  För att förebygga risken för återkommande bröstcancer börjar bröstcancerpatienter att äta läkemedlet Tamoxifen efter avslutad behandling, därmed är det en halverad risk att återfå bröstcancer. 
Täta bröst ökar risken för bröstcancer. Ju mer vitt det är på en mammografibild desto mer körtelvävnad finns...  och därmed större risk för cancer. Det är svårt att hitta en cancer i täta bröst eftersom cancern också är tät.
Ja det är komplext detta... men som jag sagt det är fantastiskt att det det ändå forskas så mycket inom detta område! Men glad är jag att det öht pågår forskning i området, på hemsidan för karma och karisma så finner du mer information.
Men frågan om min egen karma och karisma har påverkat att jag har fått cancer... den kommer att bli obesvarad😍 
 
The big C
Det finns olika inriktningar på bröstcancer och den cancerform jag har är hormonell. Att ha en hormonell cancer innebär att jag har alltför hög andel av östrogen i min kropp... som har skenat... i en enda liten cell. 
Jag har varit nyfiken under denna period som ni vet. Läst, förstökt förstå, sökt fakta och frågat både sköterskor och läkare... har jag kunnat göra annorlunda, levt annorlunda, ätit annorlunda, jobbat annorlunda... ja en hel del frågor... frågor ställda till olika personer i olika funktioner vid olika tillfällen.
Svaren är entydliga... Nej, du har inte kunnat göra annorlunda. Det finns ännu inga vetenskapliga belägg för att stress orsakar cancer och det är ännu inte vetenskapligt fastslaget att fett på kroppen är orsaken... i så fall ska man ha mycket av fettmassan och... jag har fått svar att jag har inte varit i den nivån... tack :) Rulltig har jag varit... och orsaken till det vet jag... nu ska jag se till att må bra framöver! 
Det enda rimliga svar jag har kunnat få av expertisen är... "att i ett bröst finns det många olika sorter av celller och i mitt fall är det en enda cell som spelar mig ett spratt"... Ja, så blev det! Och nu gör jag det bästa av det hela. Jag har ändå en cancerform som verkar vara botbar :) Gillar´t 
Det finns en cancerskräck i samhället ... but do not be affraid :) Utveckling går enormt framåt och forskningen är viktig! Utifrån det jag sett, hört och läst så ser jag en framtidsvision.... nämligen att du som i framtiden blir cancersjuk,,, låt säga om dryga tio år... då har forskningen kommit längre förutsättningarna för dig som patient ännu bättre.... Då kan du ta bilen förbi sjukhuset och onkologen före jobbet och få dagens dos... sen åker och du som vanligt och jobbar på en arbetsplats med en bra arbetsmiljö med bra förutsättningar för vår hälsa. Kroppen är väldigt komplex, vi måste förstå den och fylla på med rätt förutsättningar för optimalt leverne och leverans. Ta hand om din kropp och knopp!
Men det jag ändå tror mig veta... är att vi i dagens samhälle inte lever ett harmoniskt liv, vi lyssnar inte på våra kroppar... vi sköter inte om våra kroppar... kanske det ytliga... huvudsaken är ju att det ser bra UT... eller hur :) Dessutom är det alltför mycket utifrån inkommande uppdrag/intryck och tävling och egon som ska synas och kämpar för att komma fram... Detta är inte lätt... men jag tror på ökad medvetenhet. Detta är dina egna val, men väck gärna dig själv. Bli sann mot dig själv och hitta dina inre äkta värden. Lev inte för andra eller för att tillhöra en grupp eller... ja det som är din drivkraft. Gå din väg!
Lev gärna i nuet, var dig själv och var öppen för andra. Sätt inte dig själv som det slutliga "facit" på hur allt ska vara. Öppna upp, möt dig själv och andra! Fyll på med rätt värden i livet för dig, glädje och skratt, familj och inre utveckling. Stimulans i vardagen och framförallt återhämtning... den ger faktiskt ny kraft :) Låt inte något ta över din kropp oavsett om det är jobbmängd, din egen tid eller att du får för lite tid för din familj. Styr upp det... med ödmjukhet... var ett föredöme! Du är din egen chef... i just ditt liv!
 
Lyssna på kroppen, gör den gott, låt alla funktioner må bra och framförallt fyll på med det bästa :)
Love to U All 💕