Lena Jadekrantz

Mer färg...
Flockbildningen... ja, när vi söker oss till varandra för överlevnad... tänk om färgerna söker sig till varandra... hmmm... Ja för att säkra upp och bekräfta sitt eget beteende... "the more the merrier"... fast är detta det bästa? Vad är din erfarenhet?
Blåa vill ju gärna ha några fler blåa kring sig så att de kan gå ner i djupare analyser och detaljer tillsammans. Det är troligen mycket givande diskussioner, men kommer dem till beslut... eller är målet att bara diskutera och förädla rutiner, excelark och hitta bättre metodiska modeller. Utesluter personer som inte är så analytisk och noggrann. Utser sig gärna till specialister. Ger skuld och skam känslor till andra genom att se sig själv som bättre.
Röda vill ju gärna ha fler röda kring sig, det bekräftar dem själva. De tycker inte att känslor är viktiga, de är oerhört snabba till beslut, ligger kanske "före världen 15 sekunder", blir irriterad om andra inte "hänger med", går in och tar beslut över huvudet, pratar i munnen på andra för att avsluta en diskussion/mening/samtal, svarar snabbt och ger irriterade blickar om inte omgivningen hänger med... ger skuldkänslor. Men de har troligen inte rätt fakta som grund för sina beslut, dåligt samarbete, jobbar gärna ensam och inte i grupp. 
Gula vill ju gärna ha fler gula omkring sig. Det blir glatt, pratigt, skrävligt, skrattigt. Pratar mycket...  kanske för att kollra bort sin omgivning och i stället lägga fokus på andra än dem själva och deras eventuella otillräckligheter. Många kanske tycker dem är charmiga och litar på det som sägs... men här kan pratet gå före fakta. Ger skuld/skam känslor i och med att de kanske inte lyssnar på faktakunniga personer.
Gröna vill ju gärna ha fler gröna omkring sig, lyhörda och inkännande, ser alla färger, förstående, kan sitta tysta ett tag vilket kan signalera ett ointresse, men handlar om att gröna läser in händelser och känslor, att inte bekräfta eller tillmötesgå andra kan upplevas att de inte vill ingå i en grupp, har inte stort behov av att vara i fokus, signalerar utanförskap, kanske något av diplomater, vill ha eftertänksamhet så att alla detaljer kommer med inför ett beslut, ser alla och försöker få med olika personer och grupperingar, men... de sätter inte sig själv i fokus
 
Ja, det går bra att "hälsa på" hos andra färger, men det är i den "egna färgen" man vilar och sparar energi. Flocken kan ändras, den kan bestå av flera färger... och det kanske är i fler-färg som ger den bästa grunden för framtiden. Alla färger passar som chef/ledare, det gäller bara att förstå! Ledare som har ett coachande förhållningssätt och gärna är processledare... med insikt om personliga egenskaper är grund för bra ledarskap och som jag tror behövs för att kunna arbeta med DISC-analys.
Tyvärr anses det i vissa organisationer att man som chef måste vara snabb och även ibland kränkande i sitt handlade... detta för att tydliggöra sitt uppdrag och anammar ibland management by fear... vad är din erfarenhet? Hur vill du göra? Att lyfta andra, att se andra och att få alla att komma till sin rätta, hur ser du på det? Det är mycket rädsla i organisationer idag, rädd att tappa jobbet, rädd att inte få ingå i grupper mm. Ny kultur eftersöks! Så finns det budget för en utbildning av din grupp i just disc-analys... så tror jag det är en bra investering.

Slutligen ett till tips på en nyligen utkommen mycket bra serie, som verkligen visar på olikheter och hur viktigt det är att vi förstår detta. Serien sänds på Viafree och TV3 och heter "The good doctor". En läkarserie... med läkare som är autistisk och har savant syndrome... Love It :) Serien visar på svårigheten att jobba med olika färger, olika diagonser och jag säger bara... vi människor är bara olika varianter på olika diagnoser :) frågan är hur vi ska synka oss samman!
 
Hälsar en förmodad...  "gröning" ;)
... och glöm inte att andas samt tänk på din exformation :)
 
Vår Vår Vår!
Visst känner du av att ljuset är på väg! Jag tycker det är så härligt... nytt framför oss! Krispig grönska väntas, sol och värme behöver vi efter denna vintermörka tid. Mer energi, mer vilja att ta itu med balkonglådor och trädgårdar. Kanske du redan har planterat i små frölådor eller kanske rent av tagit fram dina pelargoner som haft vintersömn och genast tänker jag på fina A som har bra struktur med sina pelargoner! Jag misslyckas alltid. Förmodligen för mycket drag i källaren med en garagedörr som åker upp och ner... eller ett alltför stängt pumphus som ligger i trädgården och som jag lätt glömmer bort... och då får inte blommorna tillräckligt med vatten under den mörka tiden. Jag har en svaghet för pelargon Mårbacka! Den är så vacker och framförallt så skräpar den inte ner :) 
Bild och copyright: Lena Jadekrantz
Bilden ovan är tagen under en mycket trevlig promenad med snälla och fina A-S, så fina omgivningar och så fina samtal! Ser fram emot nästa promis :) Det vi två konstaterade var att nu är våren snart här. Vi tog en hel del bilder under promenaden. Den bild som är ovan är från Släda på Alnö och bilden visar bottenhavet... och ni ser att det inte finns någon is på denna plats just nu. Måsarna låg i olika generationer på vattnet och jag tyckte att jag såg Vigg! Nu du A... i år är jag nog före dig i vigg-observation :)
Våren är ju nyckfull och individuell, precis som mina reaktioner på cancerbehandlingen! Våren träder in när när medeltemperaturen är över noll grader i sju dygn... men... det finns en viktig aspekt till i detta... nämligen att detta måste ske efter den 15 februari och det har vi ju passerat. Så det ser lovande ut! 
Jag måste omgående ge mig ut på pelargonjakt! Troligen är de i källaren och jag ska se om jag kan få liv i dem nu!
Om du vill, så skicka gärna bilder på att våren har kommit! 
Gärna andra bilder också, jag behöver en del här på bloggen!
Bilder, frågor och idéer tas tacksamt emot! Maila gärna :)
Kram till er alla!
 
Hur möter du?
Så om vi ska sammanfatta detta med hur våra kroppar reagerar, hur vi väljer flocken framför våra egna behov och hur olika beteenden påverkar oss, så kan vi konstatera att vi måste förstå... vi måste förstå oss själv och andra... det är först då som vår miljö blir bättre och vi kan lägga fokus på analyser, utveckling och förädling av verksamhet till 100%... och framför allt att ha roligt ihop. Ökad respekt och förståelse! Om arbetsgrupper inte fungerar tillfredsställande, då lägger vi ner mycket tid på att förstå... eller egentligen så lägger vi oftast fokus på andra utanför oss själva... i stället för att börja med dig själv. Det är lättare att lägga problem på andra än sig själv.
'
I ett tidigare inlägg presenterade jag DISC-Analys utifrån boken "Omgiven av idioter". Denna metod har till syfte att öka förståelsen för våra egna beteenden. En hjälp på vägen... en av många metoder. Jag tycker den är enkel och talande och därför kommer här en fördjupning för att förstå dina kollegor och dig själv. Så här kommer några tips i hur du kan tänka och agera i mötet med: .... röd... grön... gul... blå:
 
Så vad ska du göra om du möter Röd?
Röd är den som är... målinriktad och fattar snabba beslut, är mycket rak i sin kommunikation och som tycker om utmaningar och levererar alltid resultat.
Röd behöver att du... fokusera på väsentligheterna inte på den personliga kontakten, hålla diskussionen på en logisk nivå, leverera alternativa lösningar, ha tydliga krav så att den röda vet när den har lyckats.
Röd mår bra av... utmaningar, åstadkomma resultat, att fatta egna beslut, att fatta snabba beslut.
Röd behöver jobba med att..  ha tålamod, ställa frågor i stället för att påstå saker, vara uppmärksam på hur andra kommunicerar, förklara hur hen tänker så att andra hänger med. 
Ett möte med röd bör... gå så fort som möjligt.
 
Så vad gör du om du möter Grön? 
Grön är den som är... grundlig och proffessionell, en god lyssnare med stor empatisk förmåga, gillar struktur, planering och kontinuitet, är lugn och eftertänksam, bra på att ge service, även tålmodig och pålitlig.
Grön behöver att du ... ger tid till reflektion, du ska inte tvinga fram beslut, informera gärna i god tid om förändringar, lyssna och ge möjlighet till samarbete i gruppen.
Grön mår bra av... struktur, gott om tid, kunskap.
Grön behöver jobba med att... ta mer plats, säga ifrån när tid behövs för att tänka efter, att inte ta på sig andras problem, fokusera på lösningar och inte fasta i problem.
Ett möte med grön bör... ta så lång tid som det behövs.
 
Så vad gör du om du möter Gul?
Gul är den som är... en person som är inspirerande, brinner för jobbet, flexibel, nyfiken och lösningsorienterad, har stort behov av att omge sig med människor som ger positiv energi, bra på att se andra, bra på att ge feedback, har stort bekräftelsebehov, fattar ofta beslut som baseras på intuition och magkänsla, är en energimänniska vars humör ofta går upp och ner.
Gul behöver att du... har en positiv attityd och ger feedback i form av nickar och tillrop, visar ett personligt intresse, se personen genom att gärna ställa frågor såsom: hur det var i helgen e dyl, förstå och kanske accepterar att beslut fattas på känsla
Gul mår bra av... erkännanden, att få uttrycka sig och vara delaktig.
Gul behöver jobba med... att låta andra prata till punkt, även när det är du som har den briljanta idéen, bli mer uppmärksam på detaljer, bli mer organiserad, behöver skapa utrymme för eftertanke.
Ett möte med gul bör... inga tider behöver sättas utan den tid som behövs den behövs...
 
Så vad gör du om du möter Blå?
Blå är den som är... logisk, systematisk, metodisk, fattar beslut som bygger på fakta, gillar tydliga regler och riktlinjer, har ett öga för detaljer, formell, exakt och seriös, oftast är specialist.
Blå behöver att du... ger tid för analys och kontroll av detaljer och fakta, komma överens vilka regler och riktlinjer som ska styra arbetet, att kunna föra logiska och sakliga resonemang, avstå från känslomässig eller personlig kritik.
Blå mår bra av... regler, klara förutsättningar och beprövade metoder, en konfliktfri arbetsmiljö.
Blå behöver jobba med... att acceptera olikheter, dela med sig av vad hen själv tycker, träna på att utföra arbetet tillräckligt bra, delta i gruppens samspel.
Ett möte med blå bör... ta den tid som var satt, är det en halvtimme... då ska det vara en halvtimme.
 
Ja, vi styr vår omgivning med känslor som skuld, skam och stolthet... det kan ske på många olika sätt... att undvika ögonkontakt, vrida bort kroppen, bekräfta en persons kunskap, stå bredvid någon och nicka bejakande. You name it!
Ja, du har nog redan vid det här laget räknat ut vilka färger du själv domineras av. Förhoppningsvis så ger det dig en högre självförståelse och kanske även en förståelse för din kontorsgranne, din husgranne eller din "spouse" :)
 
En investering i dig själv :)
Om några dagar... ett till kompletterande inlägg om just färger :)