Lena Jadekrantz

Risk eller möjlighet
Vad tänker och känner du om följande påstående? Uttalandet är följande: att det är en 60%-ig risk eller att det är en 40%-ig möjlighet? Hur landar detta i dig? Vilken tilltalar dig mest? För mig är det självklart den sistnämnda. Det var även det jag sa till läkaren när jag fick informationen... 'då går vi på den 40%-iga möjligheten', sa jag. Läkaren tittade storögt på mig. Hen hade försökt framföra att jag kan få framtida problem. 
 
Läkaren var den kirurg som skulle operera mig, alltså genomföra den masektomi jag har genomgått. Vid mötet fick jag information om eventuella biverkningar som kan uppkomma vid en masektomi och när lymfknutor tas bort.
 
Vid operationen togs nio lymfknutor bort, varav tre hade cancerceller. Lymfsystemet har ju, som ni alla vet, en viktig funktion att rena kroppen. När ett flertal av lymfknutor försvinner blir det effekt på ett eller annat sätt. Håller man ett lymfsystem i schack så har man bra hälsa, så mycket vet jag vid det här laget. Lymfan har ingen egen pump, därför är det viktigt att musklerna får jobba. Så ut och rör på dig :)  Andningen är också viktig, bl a diafragman måste få jobba. Andningen ska inte vara ytlig, alltså högt upp, den måste ner i magen.
Vill du ha bra immunförsvar, då ska du ta hand om ditt lymfsystem. Systemet hjälper till mot infektioner, sanerar kroppen från gamla/skadade/främmande celler... exempelvis cancerceller. Ja, lymfsystemet är viktigt och just nu har jag ett defekt system. Det gäller att hjälpa kroppen på traven nu. Klicka här så får du tio tips på hur du kan göra.
 
Om nu lymfsystemet är reducerat, som i mitt fall, så kan vissa biverkningar uppstå. En av biverkningarna av att jag idag inte har tillräckligt många lymfknutor är att jag har en 60%-iga risk att få lymfödem... men det kan gå bra också... alltså jag har 40% möjlighet att klara mig ifrån lymfödem. Jag satsar på dett sistnämnda och hoppas att kirurgen har gjort ett bra jobb vid operationen. Jag är mentalt inställd på att det kommer att gå bra... men min kropp har ju sin talan förstås... vilket jag vid det här laget har fått erfara. 
Det har nu gått tre månader efter operationen och jag har insett att om jag går på för hårt... så får jag en något svullen vänster arm. Det är främst handleden som svullnar upp om jag inte tar det försiktigt. Det börjar med att jag känner ett tryck över handleden, sen kommer vätskan dit. Lymfvätskan har alltså inte möjlighet att själv ta sig därifrån. När detta händer... ja då måste jag 'backa', lämna det jag håller på med och ta en vila. 
 
Jag mår bra av att promenera med mina stavar, har insett att det är bättre att promenera med stavar än utan stavar. När jag promenerar utan stavar har jag händerna hängandes efter kroppen till följd av svullen arm och fingrar. Jag mår också bra av att torrborsta kroppen, innan jag ska duscha. Probiotika är viktigt, magen måste också hållas i balans och framförallt att bibehålla balans och harmoni i livet. Meditation hjälper mig och även tai chi. Även yoga är bra på många sätt och påverkar också bl a andningen positivt. Min vänster arm mår just nu också bra av att jag paddlar kajak i sakta mak. Vad gör du för att din kropp ska må bra?
 
Får jag det här att fungera så kommer detta att gå bra!
Håll nu dina tummar och tår!
 
Karma och Karisma
Det här är intressant! I mitt sökande på svar till orsaken att jag fått cancer, så har jag insett att jag inte kommer att få något svar på orsak och verkan. Har pratat med både läkare och sjuksyrror och alla säger samma sak att det inte finns någon förklaring.
Jag tycker dock att det är märkligt att vi på 2000-talet ännu inte kan ringa in vilken målgrupp som är mer utsatt för risken att få bröstcancer. Drömmen för mig... och säkerligen även för dig... är att om man med en viss biologiska uppsättning och livsstil i förväg kan veta att det finns en förhöjd risk och att det finns metod för att förebygga i god tid genom att lägga in rätt värden i sitt liv. 
Men nu... glädjande nog har jag sökt fram att det faktiskt finns en pågående forskningsstudie i området! Världens största bröstcancerstudie... som genomförs i södra delarna av Sverige och leds av Professor Per Hall på Karolinska Institutet.
Jag blev oerhört glad när jag såg att forskning pågår kring det jag sökt efter. Tyvärr kan jag själv inte ta del av resultatet och eventuellt nya metoder.
Studien heter Karma (KARolinska MAmmografi). Målet med Karma är att minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer genom att förebygga insjuknande, upptäcka sjukdomen tidigt eller bota en patient som insjuknat. Studien genomförs på över 70.000 personer. Att skapa riskmodeller är en del i Karma, men även identifiera vilka personer som ligger i riskgruppen, men sist men inte minst se om biverkningarna av Tamoxifen kan elimineras. Så härligt att höra. Om jag hade varit forskare... då hade jag tänkt så här... frågor som är viktiga för mig att besvaras. Glädjehopp i vardagsrummet igen 😃
Det är olika delmomet i studien och många faktorer påverkar utvecklingen av bröstcancer. Jag finner denna text på karmastudien.se "Många faktorer påverkar risken att insjukna i bröstcancer. Kvinnor som skaffar barn tidigt i livet, ammar och skaffar många barn, har lägre risk att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. P-piller, hormonersättningsmedel, alkohol och tobak ökar däremot risken för bröstcancer. Vissa faktorer är svårare att förstå sig på. Övervikt innan klimakteriet har en skyddande effekt men övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer! Varför det är så vet inte forskarna och mer forskning behövs". 
Karma-studien har även utökats till Karisma-studien där den senare innebär att forskarna söker efter en optimal dos av läkemedlet Tamoxifen, som är ett antiöstrogen... se gärna mitt tidigare inlägg om Tamoxifen.  För att förebygga risken för återkommande bröstcancer börjar bröstcancerpatienter att äta läkemedlet Tamoxifen efter avslutad behandling, därmed är det en halverad risk att återfå bröstcancer. 
Täta bröst ökar risken för bröstcancer. Ju mer vitt det är på en mammografibild desto mer körtelvävnad finns...  och därmed större risk för cancer. Det är svårt att hitta en cancer i täta bröst eftersom cancern också är tät.
Ja det är komplext detta... men som jag sagt det är fantastiskt att det det ändå forskas så mycket inom detta område! Men glad är jag att det öht pågår forskning i området, på hemsidan för karma och karisma så finner du mer information.
Men frågan om min egen karma och karisma har påverkat att jag har fått cancer... den kommer att bli obesvarad😍 
 
Tam...oxi...fen
Jag har kommit fram till att jag inte längre har bröstcancer... den hormonella bröstcancern... kanske lite väl optimistiskt... men jag trivs med att tänka den tanken😌. Nu när jag har gått igenom tuff cytostatikabehandling samt genomfört en masektomi så väljer jag att se det som att jag nu har blivit "behandlad för bröstcancer" under vintern/våren. Ja, det kan ännu finnas en fri radikal som simmar runt i min kropp... om det skulle vara så... då är tanken att den elaka ska skjutas med målsökande robot (läs strålbehandlas). Detta sker i förebyggande syfte.... så kampen är inte riktigt över... däremot är den tuffa delen över. Jesus... vilken insats som är gjord i vinter!
Jag har dock ytterligare en sak jag måste ta mig igenom... för att förebygga att en till liten elak cell får för sig att börja dubblera sig själv igen... ska jag äta ett läkemedel som heter Tamoxifen. Den ska se till att halvera risken att detta uppstår i min kropp igen. Tamoxifen blockerar nämligen östrogenets effekt och minskar östrogennivån i kroppen.
Som jag förstår så är cirka tre fjärdelar av all bröstcancer den hormonreceptorpositiva... som jag har... detta innebär att det på cancercellernas yta finns s.k. hormonreceptorer/mottagare. Östrogenet binds vid hormonreceptorerna och aktiverar en därmed en signalkedja, som ökar cancercellernas delning. Det finns tydligen riktligt med östrogen före klimakteriet... där jag är... samt efter klimakteriet... bland annat i fettvävnadet även om funktionen i äggstockarna blivit svagare. 
Tamoxifen är alltså ett läkemedel som hindrar att östrogen binds vid cancercellernas hormonreceptorer/mottagare genom att konkurrera om samma bindningsställen. Tamoxifen fungerar således som en motreaktion mot östrogen i bröstcancervävnaden. 
Att äta Tamoxifen kommer att innebära risk för en hel del biverkningar. Även om biverknar uppstår så måste jag försöka klara mig igenom hela perioden som jag ska ta detta läkemedel. Får jag biverkningar... ja då finns det säkert hjälpmedel/läkemedel mot detta.
Som jag förstår så är de vanligaste biverkningarna klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar. Ibland noteras också humörsvängningar, depression, stelare leder, torra slemhinnor i underlivet samt övervikt. Sen finns det även mer allvarliga biverkningar... även om de är ovanliga... hmmm blodpropp eller cancer i livmodern. Självklart har jag frågat om detta också och som en sköterska sa... du får vara mer observant på det som frångår det normala. Ja... kolla upp saker i tid helt enkelt.
En annan fråga jag har haft... om jag även opererar bort mitt friska bröst... slipper jag då äta Tamoxifen? Svaret är nej... om jag väljer att operera bort det friska bröstet... så måste jag ändå äta Tamoxifen... det handlar om min totala östrogennivå inte ett bröst som finns lokalt.
Jag har även frågat om möjligheten till olika doseringar samt möjlighet att äta tabletten varannan dag... men här finns ingen forskning kring detaljer på denna nivå berättar läkaren. Frågor jag måste fördjupa är framtida forskning... inget jag är betjänt av just nu... men jag är intresserad av att det verkligen finns pågående studier kring dessa frågor.
En av de första frågorna jag fick från läkaren som den 30 november  när jag fick beskedet att jag har bröstcancer... hen frågade nämligen om jag äter hälsokost mot klimakterie etc... jag svarade nej... men jag passade även på att fråga hen varför han ställde den frågan... jo... svaret var att om man äter hälsokost mot klimakteriet. då kan möjligheterna för cytostatika att verka optimat att försämras. Det är mycket vi inte vet... och jag ska inte ta ut något i förtid även om jag i dagsläget vet om biverkningarna av Tamoxifen.
Pillerburken med Tamoxifen är uthämtat från apoteket nu... den står på köksbänken och jag tittar på den och funderar dagligen på om det här blir en medarbetare eller en motarbetare... hmmm... vi får väl an se! 
Jag har ännu inte börjat äta denna medicin, men mentalt så tänker jag så här... att det är samma syfte som de förebyggande medicinerna mot andra åkommor som kan tänkas uppstå... ex att äta medicin mot högt blodtryck. Med Tamoxifen så äter jag medicin så att inte bröstcancer ska uppstå.
Hur tänker du?