Lena Jadekrantz

Karma och Karisma
Det här är intressant! I mitt sökande på svar till orsaken att jag fått cancer, så har jag insett att jag inte kommer att få något svar på orsak och verkan. Har pratat med både läkare och sjuksyrror och alla säger samma sak att det inte finns någon förklaring.
Jag tycker dock att det är märkligt att vi på 2000-talet ännu inte kan ringa in vilken målgrupp som är mer utsatt för risken att få bröstcancer. Drömmen för mig... och säkerligen även för dig... är att om man med en viss biologiska uppsättning och livsstil i förväg kan veta att det finns en förhöjd risk och att det finns metod för att förebygga i god tid genom att lägga in rätt värden i sitt liv. 
Men nu... glädjande nog har jag sökt fram att det faktiskt finns en pågående forskningsstudie i området! Världens största bröstcancerstudie... som genomförs i södra delarna av Sverige och leds av Professor Per Hall på Karolinska Institutet.
Jag blev oerhört glad när jag såg att forskning pågår kring det jag sökt efter. Tyvärr kan jag själv inte ta del av resultatet och eventuellt nya metoder.
Studien heter Karma (KARolinska MAmmografi). Målet med Karma är att minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer genom att förebygga insjuknande, upptäcka sjukdomen tidigt eller bota en patient som insjuknat. Studien genomförs på över 70.000 personer. Att skapa riskmodeller är en del i Karma, men även identifiera vilka personer som ligger i riskgruppen, men sist men inte minst se om biverkningarna av Tamoxifen kan elimineras. Så härligt att höra. Om jag hade varit forskare... då hade jag tänkt så här... frågor som är viktiga för mig att besvaras. Glädjehopp i vardagsrummet igen 😃
Det är olika delmomet i studien och många faktorer påverkar utvecklingen av bröstcancer. Jag finner denna text på karmastudien.se "Många faktorer påverkar risken att insjukna i bröstcancer. Kvinnor som skaffar barn tidigt i livet, ammar och skaffar många barn, har lägre risk att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. P-piller, hormonersättningsmedel, alkohol och tobak ökar däremot risken för bröstcancer. Vissa faktorer är svårare att förstå sig på. Övervikt innan klimakteriet har en skyddande effekt men övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer! Varför det är så vet inte forskarna och mer forskning behövs". 
Karma-studien har även utökats till Karisma-studien där den senare innebär att forskarna söker efter en optimal dos av läkemedlet Tamoxifen, som är ett antiöstrogen... se gärna mitt tidigare inlägg om Tamoxifen.  För att förebygga risken för återkommande bröstcancer börjar bröstcancerpatienter att äta läkemedlet Tamoxifen efter avslutad behandling, därmed är det en halverad risk att återfå bröstcancer. 
Täta bröst ökar risken för bröstcancer. Ju mer vitt det är på en mammografibild desto mer körtelvävnad finns...  och därmed större risk för cancer. Det är svårt att hitta en cancer i täta bröst eftersom cancern också är tät.
Ja det är komplext detta... men som jag sagt det är fantastiskt att det det ändå forskas så mycket inom detta område! Men glad är jag att det öht pågår forskning i området, på hemsidan för karma och karisma så finner du mer information.
Men frågan om min egen karma och karisma har påverkat att jag har fått cancer... den kommer att bli obesvarad😍 
 
Tam...oxi...fen
Jag har kommit fram till att jag inte längre har bröstcancer... den hormonella bröstcancern... kanske lite väl optimistiskt... men jag trivs med att tänka den tanken😌. Nu när jag har gått igenom tuff cytostatikabehandling samt genomfört en masektomi så väljer jag att se det som att jag nu har blivit "behandlad för bröstcancer" under vintern/våren. Ja, det kan ännu finnas en fri radikal som simmar runt i min kropp... om det skulle vara så... då är tanken att den elaka ska skjutas med målsökande robot (läs strålbehandlas). Detta sker i förebyggande syfte.... så kampen är inte riktigt över... däremot är den tuffa delen över. Jesus... vilken insats som är gjord i vinter!
Jag har dock ytterligare en sak jag måste ta mig igenom... för att förebygga att en till liten elak cell får för sig att börja dubblera sig själv igen... ska jag äta ett läkemedel som heter Tamoxifen. Den ska se till att halvera risken att detta uppstår i min kropp igen. Tamoxifen blockerar nämligen östrogenets effekt och minskar östrogennivån i kroppen.
Som jag förstår så är cirka tre fjärdelar av all bröstcancer den hormonreceptorpositiva... som jag har... detta innebär att det på cancercellernas yta finns s.k. hormonreceptorer/mottagare. Östrogenet binds vid hormonreceptorerna och aktiverar en därmed en signalkedja, som ökar cancercellernas delning. Det finns tydligen riktligt med östrogen före klimakteriet... där jag är... samt efter klimakteriet... bland annat i fettvävnadet även om funktionen i äggstockarna blivit svagare. 
Tamoxifen är alltså ett läkemedel som hindrar att östrogen binds vid cancercellernas hormonreceptorer/mottagare genom att konkurrera om samma bindningsställen. Tamoxifen fungerar således som en motreaktion mot östrogen i bröstcancervävnaden. 
Att äta Tamoxifen kommer att innebära risk för en hel del biverkningar. Även om biverknar uppstår så måste jag försöka klara mig igenom hela perioden som jag ska ta detta läkemedel. Får jag biverkningar... ja då finns det säkert hjälpmedel/läkemedel mot detta.
Som jag förstår så är de vanligaste biverkningarna klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar. Ibland noteras också humörsvängningar, depression, stelare leder, torra slemhinnor i underlivet samt övervikt. Sen finns det även mer allvarliga biverkningar... även om de är ovanliga... hmmm blodpropp eller cancer i livmodern. Självklart har jag frågat om detta också och som en sköterska sa... du får vara mer observant på det som frångår det normala. Ja... kolla upp saker i tid helt enkelt.
En annan fråga jag har haft... om jag även opererar bort mitt friska bröst... slipper jag då äta Tamoxifen? Svaret är nej... om jag väljer att operera bort det friska bröstet... så måste jag ändå äta Tamoxifen... det handlar om min totala östrogennivå inte ett bröst som finns lokalt.
Jag har även frågat om möjligheten till olika doseringar samt möjlighet att äta tabletten varannan dag... men här finns ingen forskning kring detaljer på denna nivå berättar läkaren. Frågor jag måste fördjupa är framtida forskning... inget jag är betjänt av just nu... men jag är intresserad av att det verkligen finns pågående studier kring dessa frågor.
En av de första frågorna jag fick från läkaren som den 30 november  när jag fick beskedet att jag har bröstcancer... hen frågade nämligen om jag äter hälsokost mot klimakterie etc... jag svarade nej... men jag passade även på att fråga hen varför han ställde den frågan... jo... svaret var att om man äter hälsokost mot klimakteriet. då kan möjligheterna för cytostatika att verka optimat att försämras. Det är mycket vi inte vet... och jag ska inte ta ut något i förtid även om jag i dagsläget vet om biverkningarna av Tamoxifen.
Pillerburken med Tamoxifen är uthämtat från apoteket nu... den står på köksbänken och jag tittar på den och funderar dagligen på om det här blir en medarbetare eller en motarbetare... hmmm... vi får väl an se! 
Jag har ännu inte börjat äta denna medicin, men mentalt så tänker jag så här... att det är samma syfte som de förebyggande medicinerna mot andra åkommor som kan tänkas uppstå... ex att äta medicin mot högt blodtryck. Med Tamoxifen så äter jag medicin så att inte bröstcancer ska uppstå.
Hur tänker du?

 

 

 

Din andning... igen
Jo då, vi fyller på med vatten... i bästa fall... vi rör på oss... i bästa fall... vi äter rätt... i bästa fall... vi tar hand om fötter och sminkar oss... men tänker vi på hur viktig vår andning är... nä, det tror jag inte vi gör. Här finns det förbättringspotential hos många av oss. Vi tar andningen för givet. Men den kan vi styra... bara vi är medvetna... så kan andingen påverka att vi mår bättre.
Tänker du på hur du andas, känner du när du andas långt upp i lungorna? Stress kan orsaka detta. Vill du hitta ditt inre lugn, men vet inte hur? Andningen kan vara lösningen.
Jag hittade en youtube-film från Karolinska Institutet, där Anders Olsson berättar om en pilotstudie som genomförts kring vår andning och träning. Se den gärna och översätt tränining med den stress som kan uppstå i ditt liv.
Hur du andas... det återspeglar vad som sker i din kropp... både i tankar och känslor och beteenden. Detta oavsett om du är stilla eller rör på dig. Men det går att ta kontroll över detta... enligt Anders Olsson så kan vi med andningen påverka våra tankar och känslor, våra inre organ såsom hjärta och hjärna men olika funktioner som muskelrörelser, matsmältning och immunförsvar. I filmen förklara Anders även hur viktig andningen är för viktnedgång.

Hur andas du? Andas du snabbt, ytligt, håller du andan, tar du stora andetag m.m. De flesta människor är inte medvetna om att de har en andning med stor förbättringspotential. Kanske blir du överraskad över att alla dessa aktiviteter indikerar försämrade andningsvanor:

  • Harklar dig i tid och otid (en harkling är ett andetag)
  • Håller andan när du koncentrerar dig
  • Andas forcerat när du pratar
  • Har munnen öppen när du tränar
  • Andas snabbt, högt uppe i bröstet när du blir stressad
  • Snarkar när du sover (en snarkning är ett andetag)
Ja, gå gärna in på medvetenandning.se och läs mer och se hur du kan göra för att förbättra din andning :)
För dig som springer... är detta också mycket intressant... fram med silvertejpen :)
För dig som "springer för fort"... kan andningen också hjälpa dig att få balans... och... indirekt även din omgivning!