Lena Jadekrantz

Positiv stress, hmmm....

Stresstester görs bl a på soffor, sängar, broar och mycket annat för att se hur många tryck ett materialet orkar med under en viss tidsperiod . Syftet är att se när produkten beräknar vara förbrukad. Stress kan även uppstå i form av arbetsbelastning, att en viss mängd arbete ska göras under en viss tid eller att det saknas acceptans i din arbetsgrupp mm. Det jag har upplevet är att all stress inte enbart är negativt. Det finns ju faktiskt positiv stress också, något som vi går igång på och något vi vill ha mer av. Att känna att känslan "vad kul - nu kör vi", att vi blir kreativa, aktiva och drivande.

Foto: Lena Jadekrantz 
På vintern sätter vi upp ett fågelbo för att mata fåglarna. Vi har bl a röda fina domherrar men även talltita och blåmes på besök. Ganska så intressant att titta på dem faktiskt, men riktigt intressant blir det när två ekorrar kommer och snor maten :) Jag har tyvärr inte lyckats fånga dem på bild, eftersom de är så oerhört snabba. Ni ska veta vilket liv det blir bland fåglarna när ekorrarna är där :) En kamp mellan olika flockdjur uppstår. Vid ett tillfälle skulle vi fylla på frön i fågelboet och tror ni inte att inne i boet så sitter en ekorre och trycker :) Både djur och människa blev rädd :)
Men allra roligast är faktiskt när rådjuren kommer på besök. Just nu har vi mycket snö och då kommer de väldigt ofta. Ibland har vi 4-5 rådjur på besök samtidigt och det händer att de även bråkar med varandra, det är främst bockarna som ska markera revir. Och nej... vi gör ingen Runar ;)
När alla rådjur är på plats så är det fest, vi brukar strö fågelfrö på marken så att även rådjuren får mat och ibland får de även några nedskurna äppelbitar att mumsa på. Kan tänka mig att de får känslan: "hey gänget nu kör vi, vi har fått käk så nu festar vi.... jiiihhaaa :):) Men samtidigt är dessa djur hela tiden spända, har hela tiden koll på vad som händer runt omkring dem och sticker iväg så snart de anar oråd eller om det kommer en bil e dyl. De ser hotbilder hela tiden runt omkring sig... detta för sin egen överlevnad. Alla djur reagerar olika så klart, dels beroende på vilken ställning de har i flocken och dels vilken typ av individ dem är. Jag har ju inte så mycket sällskap här hemma just nu, kraft och ork saknas periodvis för det, så jag är bl a glad att jag får ta del av det sociala samspel som djuren har :) 
Även vi själva reagerar ju olika på saker och ting. Konstigt vore annars :) Vissa av oss går igång på att ånga upp sig och köra i högre stressnivå än andra och vissa personer har större behov av att ha en konstant balanserad nivå av lagom stress. Men faktum är att alla behöver återhämtning - våra kroppar kräver återhämtning för att vi ska kunna ladda om.
Så klart att vi måste fokusera ibland, vi behöver ju en högre adrenalinnivå inför exempelvis en presentation som ska göras eller att vi får resfeber inför en resa. Vi vill ju prestera optimalt. Det är väl ok om det är under kortvariga perioder som detta sker. Men denna positiva stress kan faktiskt ha negativa effekter på hälsan om... den är långvarig! Att vi inte får återhämtnig tillräckligt ofta och mycket. Så klart att även behovet av återhämtning är individuellt. Här kan bara du själva svara, vilken återhämtning behöver jag? Inte svara utifrån tävlingsmänniskan i dig, utan utifrån det du verkligen behöver. Är du en tävlingsmänniska, så kan återhämtningen innebära att ju mindre återhämtning och desto mer du pressar dig, ju bättre är du. Är du det? Andra personer har gett sig själva indirekt i uppdrag att "dra igång" andra personer, genom att få upp farten... genom att öka stressnivån. Ja det finns säkert fler exempel som du har upplevt. 
Självklart måste man se stress utifrån en helhet. Detta är ju komplext! Arbetslivet är ju en stor del av vår vardag, men det finns ju andra aspekter man måste väga in så klart. Har du barn i skolan, är de aktiva i idrottsklubbar mm, självklart ställs det krav på föräldrarna att ställa upp. Det är ett livspussel detta, som vi till viss del skapar och till viss del måste anamma. Men kan vi säga nej?! Eller glider vi bara med för att det bör vara på ett visst sätt? Men vad är rätt för dig - för er?
Jag tänker och känner en hel del nu... som ni förstår :)... och jag surfar och läser en del. Hittade denna bra modell över hur man kan analysera psyko- och sociala arbetsförhållanden och dess effekt på hälsan (Töres Theorell). 
Tre delar finns i modellen som visar hur krav, kontroll och stöd leder till antingen negativ eller positiv stress. Dessa värderas sedan i hur avspänd, aktiv, passiv och spänd du upplever situationen. Modellen är alltså tredimensionell och var just du hamnar med ditt hjärta beror på hur du analyserar en situation för dig och/eller för din grupp. Kort beskrivning nedan:
Kontroll
Graden av dels egenkontroll/självbestämmande/beslutsutrymme och dels din egen stimulans/utveckling, t.ex. genom variation i arbetsuppgifter, bl a arbetstakt och kompetensutnyttjande
Stöd
Individer som känner att de har ett fungerande socialt stöd har visat sig utveckla färre stressymtom än andra. Det är bra sammanhållning på mitt jobb. Mina kollegor ställer upp för mig. Det finns en förståelse och överenskommelse med cheferna. Hos oss trivs vi med varandra. Ja liknande frågor kan du ställa dig under "stöd".
Krav
Tidspress och stor arbetsmängd - fysiska och psykologiska krav. För de psykologiska kraven så delas de upp i kvantitativa, kognintiva, känslomässiga/emotionella. Kräver ditt arbete att du ska arbeta mycket hårt - mycket fort. Har du tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna, inklusive återhämtning. Ergonomin är bra för min kropp. Lokalerna har bra ventilation mm. Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete. Liknande frågor kan du ställa dig under "krav".
Har du möjlighet och vill så gör en egen analys över din situation och kanske det kan resultera i en förbättringslista och i allra bästa fall ett konstaterande att allt är riktigt bra :) eller finns det andra dimensioner i denna modell som du vill lägga till?
Ja, vi vill ju alla vara friska och hälsosamma individer som mår bra och presterar bra på jobbet, i hemmet och framförallt för dig själv, ensam eller med vänner :) Att du tar hand om din hälsa och förebygger eventuella sjukdomar! Det önskar jag dig med hela mitt hjärta :)
Love and Peace :)
Over and out :)